Đến nội dung

Hình ảnh

Một vài kỹ thuật tính toán với tổng $\sum\limits_{k=m}^n f(k)$

* * * * * 9 Bình chọn

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 60 trả lời

#61
hxthanh

hxthanh

    Tín đồ $\sum$

  • Quản trị
  • 3602 Bài viết

Tính tổng $S=\sum_{k=1}^{n}\frac{k+2}{k(k+1)2^{k}}$

$\sum_{k=1}^n\frac{k+2}{k(k+1)2^k}= \sum_{k=1}^n\frac{(2k+2)-k}{k(k+1)2^k}= \sum_{k=1}^n\left(\frac{1}{k2^{k-1}}-\frac{1}{(k+1)2^k}\right)= \sum_{k=1}^n-\Delta\left(\frac{1}{k2^{k-1}}\right) $
$=-\left(\frac{1}{(n+1)2^n}-\frac{1}{1.2^{1-1}}\right)$
——
P/s: Khảo cổ :))

Cát sa mạc rất nhiều, nhưng chỉ là hữu hạn…


\begin{array}{c|c|c|c|}
\hline
\quad&\color{blue}\bigoplus &\quad \color{green}\mathbb V\mathbb M\mathbb F\;\text{ - Diễn đàn toán học Việt Nam}\quad& \color{blue}\bigoplus\\
\hline
\quad&\color{blue}\large\sum&\color{red}\boxed{\color{yellow}\huge\;\;\bigstar\;\;} \boxed{\color{#fff000}\huge\;\;\bigstar\;\;} \boxed{\color{yellow}\huge\;\;\bigstar\;\;} & \color{blue}\large\sum\\
\hline
\quad&\color{blue}\bigoplus &\color{red}\star\star\star\star\star \;\color{green} \left\lfloor\;\text{ hxthanh }\;\right\rfloor \color{red}\star\star\star\star\star\; &\color{blue} \bigoplus\\
\hline
\end{array}
Kiến thức là vô hạn nhưng lại không có nhiều
1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh