Đến nội dung


Bong hoa cuc trang

Đăng ký: 01-12-2011
Offline Đăng nhập: 16-05-2013 - 16:33
*****

#324250 Topic các bài về trường hợp bằng nhau của $ \Delta$ và Chương...

Gửi bởi Bong hoa cuc trang trong 11-06-2012 - 21:46

Hình đã gửi
a, Dễ dàng c/m $\frac{CE}{CH}=\frac{2}{3}$, mà $EH$ là trung tuyến $\Rightarrow C$ là trọng tâm $\triangle ADE$


Cái chỗ này em không hiểu mấy .


#315417 Topic các bài về trường hợp bằng nhau của $ \Delta$ và Chương...

Gửi bởi Bong hoa cuc trang trong 09-05-2012 - 21:25

Lâu lâu không chém : bắt tay vào bài ôn tập học kỳ II nhé các bạn . :lol: :lol: :namtay :namtay

Bài 19 : Cho $\Delta ABC (\widehat{A}=90^{\circ})$ . $BN$ là tia phân giác góc $\widehat{B}$ $(N\epsilon AC)$ . Kẻ $MN\perp BC(M\epsilon BC)$ . Gọi $D$ là giao điểm của $AB$ và $MN$ . $CMR:$

$a) AN=MN$

$b) AN<NC$

$c)AM//DC$ .


#313922 Tuyển cầu thủ , thành lập VMF F.C

Gửi bởi Bong hoa cuc trang trong 02-05-2012 - 17:20

Nhưng đá bóng ở đâu hả các anh ?


#312758 Topic các bài về trường hợp bằng nhau của $ \Delta$ và Chương...

Gửi bởi Bong hoa cuc trang trong 26-04-2012 - 09:52

Được nhưng lớp 7 vẫn phải hiểu tí chút chứ . :icon6:
Bài 18 : Hãy giải thích tại sao trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông và trực tâm tam giác tù nằm ở bên ngoài tam giác .

P/s:Bài viết cho câu trả lời thứ 100 của topic này nào .... Nâng ly nào ...


Em xin tự giải bài 18 :

$+)$ Do 2 cạnh góc vuông(hay là đường cao) vuông góc tại góc vuông nên trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông .

$+)$ Do 2 đường cao của tam giác tù đều nằm miền ngoài tam giác nên trực tâm của tam giác tù nằm ngoài tam giác .


#312436 Topic các bài về trường hợp bằng nhau của $ \Delta$ và Chương...

Gửi bởi Bong hoa cuc trang trong 24-04-2012 - 18:38

nè được làm theo cách lớp 8 không vậy??

Được nhưng lớp 7 vẫn phải hiểu tí chút chứ . :icon6:

Bài 17 :
Cho $a;b;c$ là ba cạnh của tam giác . $CMR:$

$a^2+b^2+c^2<2(ab+bc+ac)$. Sử dụng kiến thức lớp 7 về $BĐT$ tam giác : $a<b+c;b<c+a;c<a+b$

P/s: Bài này là 1 câu hình trong đề kiểm tra HSG Toán 9 cấp huyện Tuần Giáo . Ai thấy hay thì "like" ủng hộ nhé .

Bài 18 : Hãy giải thích tại sao trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông và trực tâm tam giác tù nằm ở bên ngoài tam giác .

P/s:Bài viết cho câu trả lời thứ 100 của topic này nào .... Nâng ly nào ...


#311569 Đề thi HSG Toán 7 trường THCS Thị trấn Tuần Giáo , tỉnh Điện Biên 2011-2012

Gửi bởi Bong hoa cuc trang trong 19-04-2012 - 21:10

$S=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...........+\frac{1}{2010.2011}+\frac{1}{2011.2012}$

$S=\frac{1}{1.(1+1)}+\frac{1}{2.(2+1)}+\frac{1}{3.(3+1)}+...........+\frac{1}{2010.(2010+1)}+\frac{1}{2011.(2011+1)}$

$S=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...........+\frac{1}{2010}-\frac{1}{2011}+\frac{1}{2011}+\frac{1}{2012}$

$S=1+\frac{1}{2012}$

$S=\frac{2013}{2012}$


Cái này anh làm sai rồi . Của em :

Câu 5 :

Ta xét :

$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$

Áp dụng vào bài toán , ta có :

$S_1=\frac{1}{1.2}=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}$

$S_2=\frac{1}{2.3}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$

$S_3=\frac{1}{3.4}=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$
$.............................$
$S_{2010}=\frac{1}{2010.2011}=\frac{1}{2010}-\frac{1}{2011}$

$S_{2011}=\frac{1}{2011.2012}=\frac{1}{2011}-\frac{1}{2012}$

$\to S=S_1+S_2+S_3+........+S_{2010}+S_{2011}=(\frac{1}{1}-\frac{1}{2})+(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})+(\frac{1}{3}-\frac{1}{4})+......+(\frac{1}{2010}-\frac{1}{2011})+(\frac{1}{2011}-\frac{1}{2012})$

$=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+......+\frac{1}{2010}-\frac{1}{2011}+\frac{1}{2011}-\frac{1}{2012}$

$=1-\frac{1}{2012}=\frac{2011}{2012}$

Vậy , $S=\frac{2011}{2012}$. Cám ơn VMF đã giúp em dạng toán mà xưa nay em cho là khó như thế này . :icon6: :namtay


#311220 Topic các bài về trường hợp bằng nhau của $ \Delta$ và Chương...

Gửi bởi Bong hoa cuc trang trong 18-04-2012 - 11:01

Mình đã bảo là sai rồi mà :( ??? bạn giải được thì giải đi..post nhiều Hoa Cuc trang lại bảo làm loãng topic của em ấy

OK để mình giải thử, sợ không ra quê chết :-ss.

anh L Lawliet giai ra được thì giải lun đi

anh ơi, giải ra chưa cho mọi người chiêm ngưỡng đi


Thôi , dừng việc tranh cãi nhau ở đây nhé . :wacko: :wacko: :wacko: .

Bài 17 : Cho $\Delta ABC(\widehat{A}=90^{\circ})$ , các tia phân giác của $\widehat{B};\widehat{C}$ cắt nhau ở $I$ . Gọi $D$ và $E$ là chân các đường vuông góc kẻ từ $I$ đến $AB$ và $AC$ .

$a)$ $CMR: AD=AE$

$b)$ Tính $AD;AE$ biết $AB=6cm;AC=8cm$ .

p/s: Mọi người giải bài lần lượt đi . Giải bài 15;16 đã mới giải bài của mình . Yêu cầu mọi người không cãi nhau ảnh hưởng đến topic .


#310378 Topic các bài về trường hợp bằng nhau của $ \Delta$ và Chương...

Gửi bởi Bong hoa cuc trang trong 14-04-2012 - 20:49

Tiếp tục phủi bụi topic này cái nào :lol: :lol: :lol: . Có ai có bài nữa không ? Các bài trong topic này các bạn có thể "chế biến" thành những câu khó hơn , vượt lớp cũng được nhưng vẫn phải có chút ít liên quan đến lớp 7 nhá .


#309623 Tính $f(x)+g(x)$.

Gửi bởi Bong hoa cuc trang trong 11-04-2012 - 09:59

Các bác chém mạnh vào . Hình như bài em hơi khó thì phải . Có ai giải tiếp không ?


#308958 Topic các bài về trường hợp bằng nhau của $ \Delta$ và Chương...

Gửi bởi Bong hoa cuc trang trong 08-04-2012 - 11:18

a)$$\Delta AEF\sim \Delta ADC(g.g)$$


Dấu gần bằng này có ý nghĩa gì vậy anh ?


#308618 Topic các bài về trường hợp bằng nhau của $ \Delta$ và Chương...

Gửi bởi Bong hoa cuc trang trong 06-04-2012 - 20:58

Bài 13 : Cho $\Delta ABC$ ; $\widehat{B_1}$ , $\widehat{C_1}$ lần lượt là góc ngoài của $\Delta ABC$ tại đỉnh $B$ ; $C$ . $CMR$ : giao điểm của hai tia phân giác của hai góc $\widehat{B_1}$ , $\widehat{C_1}$ nằm trên tia phân giác của $\widehat{A}$ .

P/s : Có cách chứng minh phản chứng thì càng hay . :lol: :lol:


#308422 Topic tỉ lệ thức THCS

Gửi bởi Bong hoa cuc trang trong 05-04-2012 - 21:13

Bài 4 : $CMR$ nếu :

$\left\{\begin{matrix} a+c=2b\\ 2bd=c(b+d) \end{matrix}\right.$

thì $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}(b,d\neq 0)$


#308405 Topic các bài về trường hợp bằng nhau của $ \Delta$ và Chương...

Gửi bởi Bong hoa cuc trang trong 05-04-2012 - 20:12

theo em thì tổng 2 cạch của tam giác luôn lớn hơn cạnh còn lại chứ không bằng đâu anh. Nếu bằng thì nó sẽ tạo ra 1 đường thẳng nên theo em thì nên nói là lớn hơn thôi chứ không thể bằng còn nếu em sai thì anh nói nhé.


Lưu ý : Trong $\Delta ABC$ có :

$AC+CB\geq AB$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $AC+CB$ nhỏ nhất .

P/s:Cái này anh mylovemath đã khẳng định rồi . Dấu "=" thì không tạo thành tam giác ABC nữa . Nhưng ta đang xét trường hợp $AC+CB$ đạt min cơ mà . :lol: :lol:


#308242 Topic các bài về trường hợp bằng nhau của $ \Delta$ và Chương...

Gửi bởi Bong hoa cuc trang trong 04-04-2012 - 22:24

Bài 12 : Cho $\Delta ABC$ có $G$ là trọng tâm . Vẽ điểm $D$ sao cho $G$ là trung điểm của $AD$ . $CMR$ : các cạnh của $\Delta BGD$ bằng $\frac{2}{3}$ các đường trung tuyến của $\Delta ABC$ .

p/s : Đi ngủ cái đã . Chúc mọi người ngủ ngon . :lol: :lol:


#307964 Topic các bài về trường hợp bằng nhau của $ \Delta$ và Chương...

Gửi bởi Bong hoa cuc trang trong 03-04-2012 - 18:03

Bài của anh L Lawliet em xin giải thế này, có gì sai sót mong anh chỉnh sửa :icon6:
Trên cạnh AB lấy điểm F sao cho AF=AE.
Xét $\bigtriangleup AFD$ và $\bigtriangleup AED$ ta có:
AF=AE ( theo cách lấy).
$\angle BAD$ = $\angle CAD$ ( AD là tia phân giác của $\angle BAC$).
AD là cạnh chung
Suy ra: $\bigtriangleup AFD$ = $\bigtriangleup AED$ (c.g.c) (1)
Ta có $\angle DFA$ = $\angle DEA$ (góc tương ứng)
Ta lại có có: $\angle DFA$ + $\angle DFB$ = $180^{\circ}$
Suy ra : $\angle DFB$ = $180^{\circ}$ - $\angle DFA$ (2)
Ta có : $\angle DEA$ + $\angle DEC$ = $180^{\circ}$
Suy ra : $\angle DEC$ = $180^{\circ}$ (3)
Từ (1); (2); (3) ta suy ra : $\angle DFB$ = $\angle DEC$ (4)
Ta có $\bigtriangleup ABC$ : $\angle B$ + $\angle C$ + $\angle BAC$ = $180^{\circ}$
Suy ra: $\angle B$ = $180^{\circ}$ - $\angle C$ - $\angle BAC$
Ta có : $\angle BAC$ = $\angle DC$
Nên : $\angle B$ = $180^{\circ}$ - $\angle C$ - $\angle EDC$ (5)
Ta có : $\bigtriangleup EDC$ : $\angle EDC$ + $\angle C$ + $\angle DEC$ = $180^{\circ}$
Suy ra : $\angle DEC$ = $180^{\circ}$ - $\angle C$ - $\angle EDC$ (6)
Từ (5) và (6) suy ra : $\angle B$ = $\angle DEC$
Mà $\angle DFB$ = $\angle DEC$ nên : $\angle B$ = $\angle DFB$
Suy ra : $\bigtriangleup DFB$ cân tại D .
Suy ra : BC = FD.
Ta có : $\bigtriangleup AFD$ = $\bigtriangleup AED$ (cm trên)
Suy ra : FD=DE . Suy ra : BD=DE (đpcm)

Cách của bạn ziz zac mỗi chỗ là "hơi dài " . Đi thi thì .... Ai có cách khác ngắn hơn không ?

P/s : Bài của bạn đề phòng lúc ...... không nghĩ ra được gì . :wub: :wub: . Đáng để tham khảo .