Đến nội dung


Dont Cry

Đăng ký: 29-01-2012
Offline Đăng nhập: 11-10-2013 - 00:35
-----

Chủ đề của tôi gửi

3 Bài Toán về tính khoảng các từ 1 điểm đến mặt phẳng

21-06-2013 - 18:47

Mong các bạn giúp đỡ . Cảm ơn các bạn nhiều .


Tính Tích Phân Kép $\int \int (x+y)dxdy$

18-06-2013 - 22:30

Bài tập: Tính tích phân kép $\int \int (x+y)dxdy$ với D là miền phẳng giới hạn bởi các đường thẳng :

$ x+y=2 , x+y=3 , y=-2x , y=2x $

Mong các bạn giúp đỡ ngày thi của mình sắp đến :-s


Tìm Ma trận $Y$ sao cho $ A . Y^{10} = B.A $

13-01-2013 - 09:38

Giúp mình làm bài này với ở trong đề thi cuối kỳ trường mình . Cảm ơn các bạn nhiều .
$ A=\begin{bmatrix} 3 & 1\\ 2 & 1 \end{bmatrix} , B=\begin{bmatrix} -7 & 9\\ -6&8 . \end{bmatrix} $ Tìm Ma trận $Y$ sao cho $ A . Y^{10} = B.A $

Đề Thi Toán Cao Cấp Trường Mình

22-12-2012 - 14:02

Giúp mình làm cái câu 2b 4 5 6 cảm ơn nhiều.

\[I = \int {\frac{{lnx}}{{x*\sqr...

06-12-2012 - 19:32

\[I = \int {\frac{{lnx}}{{x*\sqrt {1 - 4sinx - {{(lnx)}^2}} }}} \]
(Đề thi cuối kỳ đh Dược Hà Nội.)