Đến nội dung


haichau97

Đăng ký: 21-05-2012
Offline Đăng nhập: 26-01-2013 - 21:27
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giải phương trình: \[\sqrt[5]{{x - 1}} + \sqrt[3]{{x + 8}}...

04-08-2012 - 20:35

ấy chết ,tớ gõ latex sai mất ,nhờ nthoangcute sửa tớ cái
$\sqrt[5]{x-1}+\sqrt[3]{x+8}=x^{3}+1$

Trong chủ đề: Giải phương trình: \[\sqrt[5]{{x - 1}} + \sqrt[3]{{x + 8}}...

04-08-2012 - 20:32

Hình như sai đề rồi thì phải !!!

:có nghiệm mà ,nghiệm bằng 0

Trong chủ đề: Chứng minh $GH \perp AN$

03-08-2012 - 15:14

dễ dàng ta chứng minh được :GD.GN=GE.GF=GM.GA=> AMNI nội tiếp => NMA=90 độ ,=> N,H,M thằng hàng => H là trực tâm tam giác ANG=> ĐPCM


Trong chủ đề: chứng minh C;D;B;M cùng thuộc một đường tròn ...

29-07-2012 - 08:43

IJ là điểm nào hả bạn ????

:hì ,mình nhầm , I;J lần lượt là trung điểm của AC;AD

Trong chủ đề: chứng minh C;D;B;M cùng thuộc một đường tròn ...

28-07-2012 - 19:44

câu tiếp theo nhé : gọi E là trung điểm của IJ,đường thẳng CD quay quanh A .Tìm tập hợp điểm E
p/s: sao bạn nghĩ ra vẽ đường kính vậy ??