Đến nội dung

kid1198

kid1198

Đăng ký: 12-07-2012
Offline Đăng nhập: 17-07-2012 - 16:39
-----

Trong chủ đề: Tính $(50^2+48^2+46^2+...+4^2+2^2)-(49^2+47^2+45^2+...+5^2+3^2+1^2)...

13-07-2012 - 20:17

Ô mình thấy nó mới có 2 vế cơ mà sao bạn nthoangcute chỉ làm một vế vậy vế còn lại thì thế nào chỉ hộ mình cái mình không hiểu