Đến nội dung


zorro

Đăng ký: 22-04-2006
Offline Đăng nhập: 06-12-2006 - 10:50
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: abc bài tập hình học đại số

04-10-2006 - 11:14

Các bác thử giúp em bài này cái:

CMR A_{k}^{1} không đẳng cấu với V(y^{2}-x(x-1)(x-2)).
Các bác thử dùng trực tiếp định nghĩa về đẳng cấu giữa 2 đa tạp xem sao. Cách thứ hai thì em mới làm được (đường cong thứ hai có điểm kì dị).