Đến nội dung


Kuroba Kaito

Đăng ký: 30-09-2012
Offline Đăng nhập: 18-11-2012 - 22:15
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tính $\cos, \tan \angle BTO$

18-11-2012 - 21:35

cho đường tròn tâm O, bkính R và đường tròn tâm O' bkính R/2 tiếp xúc ngoài tại A. Vẽ hai đường kính BC và B'C' // với nhau (B và B' cùng ở 1/2 mp bờ OO').
Giả sử OO' vuông góc với OB. Tính sin,cos,tan của góc BTO

CMR: CH vuông góc với AB.

04-11-2012 - 21:53

Cho nửa đường tròn (O;1/2 AB). Trên cùng nửa mạt phẳng bờ AB vẽ 2 tiếp tuyến Ax và By. C là điểm bất kỳ trên nửa đường tròn. Tiếp tuyến tại C giao Ax và By lần lượt tại M và N. AN giao BM tại H. CMR CH vuông góc với AB.

CM: $\angle ACE = \frac{1}{3}\angle AOE$.

19-10-2012 - 21:31

Cho (O:R) và dây AB. Trên tia đối của tia BA lấy C Sao cho BC=R. Tia CO giao đường tròn tại D và E ( D nằm giữa C và E). CM: $\angle ACE = \frac{1}{3}\angle AOE$

Vào giúp em với các pro

12-10-2012 - 21:15

Cho $(x+\sqrt{x^{2}+3})(y+\sqrt{y^{2}+3})=3$. Tính x+y

Giải phương trình( giúp nhanh các pro)

12-10-2012 - 20:57

Giải phương trình $\sqrt{x-3} + \sqrt{5-x} = x^{2}-8x+18$