Đến nội dung


TieuSonTrangSi

Đăng ký: 23-12-2004
Offline Đăng nhập: 31-08-2006 - 23:00
*****

Chủ đề của tôi gửi

THCS 5

16-02-2005 - 22:31

Theo lời yêu cầu của bạn baby_s"từ cấm", đây là đề bài "tuổi 3 cô gái". Bài này đã được khá nhiều thành viên giải chính xác, mời các bạn thảo luận.

Bác Ba nói chuyện với một anh đưa thư (anh này nổi tiếng giỏi toán):
- Tôi có 3 cô con gái, tích của tuổi của 3 cô bằng 36.
- Bác nói vậy thì cháu không đoán được tuổi của 3 em đâu ạ.
- Tổng số tuổi của cả 3 cô bằng số nhà đối diện đó, bác Ba nói tiếp.
Anh đưa thư nhìn nhà đối diện, suy nghĩ một lát rồi tiếp:
- Thưa bác, cháu vẫn chưa xác định được tuổi của 3 em.
Bác Ba cười nói tiếp:
- Cô chị cả hai đứa kia đi về quê nghỉ hè rồi.
Đến đây thì anh đưa thư tìm được tuổi của 3 cô. Còn bạn, bạn sẽ tìm ra tuổi của 3 cô gái như thế nào?

Hướng dẫn : nếu bạn là anh đưa thư, bạn sẽ làm sao ? Một cách hợp lý là phân tích 36 ra thành 3 thừa số nguyên theo nhiều khả năng, rồi cộng lại để xét tổng...