Đến nội dung


Mefo

Đăng ký: 25-10-2012
Offline Đăng nhập: 16-06-2013 - 18:00
-----

#398272 $\left\{\begin{matrix} x+y+z=3\\...

Gửi bởi Mefo trong 19-02-2013 - 18:12

1.
Tìm nghiệm nguyên của hệ phương trình:
$\left\{\begin{matrix}
x+y+z=3\\(z+y)(y-3)(z-3)=8

\end{matrix}\right.$

2.
Tìm nghiệm nguyên của hệ phương trình:
$\left\{\begin{matrix}
10x^2+5y^2+13z^2=12xy+4xz+6zy\\x^3+y^3+z^3=288

\end{matrix}\right.$
------
MOD:1)Tiêu đề của bạn đã đặt sai.Bạn tham khảo cách đặt tiêu đề tại đây
2)Bạn cần phải gõ công thức toán học $\LaTeX$ cho bài viết.Bạn tham khảo tại đây
3)Bài hình học của bạn thì post vào box hình học nhé