Đến nội dung


Mefo

Đăng ký: 25-10-2012
Offline Đăng nhập: 16-06-2013 - 18:00
-----

Lời nhắn

Hình ảnh

Oral1020Mefo

Tại bài hệ phương trình nghiệm nguyên của bài bài hai.Bạn cho đề là $10^2$.Mình đã sửa lại là $10x^2$.Không biết có phải đề là như vậy không
19-02-2013 - 18:39
 • hình ảnh
  Mefo
  vâg...Bn giải gíup m` đc k~?
  20-02-2013 - 18:17
 • hình ảnh
  Oral1020
  :D.Được thì xong lâu rồi =))
  20-02-2013 - 19:02
 • hình ảnh
  Mefo
  hì=]]...t cg~ chẳg béc hỏi ai nữa=.=!
  ai cg~ bó tay thế nài

  21-02-2013 - 11:52