Đến nội dung


hungvuhuu

Đăng ký: 28-11-2012
Offline Đăng nhập: 19-05-2019 - 15:38
-----

#457443 $10^{x}+12^{x}+18^{x}+27^{x}=12^...

Gửi bởi hungvuhuu trong 13-10-2013 - 15:42

File gửi kèm  c.gif   1.97K   12 Số lần tải
#433599 $\left\{\begin{matrix} x^2+xy+x=1\...

Gửi bởi hungvuhuu trong 07-07-2013 - 18:43

Giải hệ phương trình sau

                 $\left\{\begin{matrix} x^2+xy+x=1\\ y^2+xy+x+y=1 \end{matrix}\right.$

Em có thể tham khảo lời giải này

https://www.facebook...pg&size=579,454
#432683 GBPT: %\[8\sqrt {\frac{{2x - 3}}...

Gửi bởi hungvuhuu trong 04-07-2013 - 06:14

 Giải bất phương trình :
%\[8\sqrt {\frac{{2x - 3}}{{x + 1}}} + 3 \ge 6\sqrt {2x - 3} + \frac{4}{{\sqrt {x + 1} }}\]

$$ \begin{gathered} 8\sqrt {\frac{{2x - 3}} {{x + 1}}} + 3 \geqslant 6\sqrt {\left( {2x - 3} \right)} + \frac{4} {{\sqrt {x + 1} }} \\ \Leftrightarrow 2\sqrt {2x - 3} \left( {\frac{4} {{\sqrt {x + 1} }} - 3} \right) - \left( {\frac{4} {{\sqrt {x + 1} }} - 3} \right) \geqslant 0 \\ \Leftrightarrow \left( {2\sqrt {2x - 3} - 1} \right)\left( {\frac{4} {{\sqrt {x + 1} }} - 3} \right) \geqslant 0 \\ \end{gathered} $$

đến đấy chắc là hoaadc08 hiểu phải làm gì rồi
#432489 Xin thêm 1 lời giải cho hệ phương trình (2)

Gửi bởi hungvuhuu trong 03-07-2013 - 11:37

Các anh chị em xem giúp hệ phương trình này với

$\left\{ \begin{gathered} 4xy + 4\left( {x^2 + y^2 } \right) + \frac{3} {{\left( {x + y} \right)^2 }} = \frac{{85}} {3} \\ 2x + \frac{1} {{x + y}} = \frac{{13}} {3} \\ \end{gathered} \right.$

tôi mới nghĩ được cách là từ phương trình thứ hai giải $y=- \frac{(6x^2-13x+3)}{6x-13}$

rồi thay vào phương trình thứ nhất được phương trình bậc 4

$$72x^4-546x^3+1487x^2-1664x+596=0$$

Từ đó giải ra nghiệm $x=2, x=\frac{{2}}{3}$, suy ra y.

 

Hẳn phải có 1 con đường khác dẫn đến thành ROME chứ nhỉ :)