Đến nội dung


hungvuhuu

Đăng ký: 28-11-2012
Offline Đăng nhập: 19-05-2019 - 15:38
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm max:$P=abc(a^2+b^2+c^2)$

06-12-2014 - 08:13

Tôi tìm được bài này trong topic Tổng hợp các bài BĐT và cực trị

File gửi kèm  tmp2.JPG   31.31K   30 Số lần tải

 

tuy nhiên lời giải có chỗ tôi chưa giải thích ngắn gọn được (phải biến đổi tương đương dài quá)

$\[{\left( {ab + bc + ac} \right)^2}\left( {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \right) \le {\left( {\frac{{{{\left( {a + b + c} \right)}^2}}}{3}} \right)^3}\]$

 

anh chị em nào biết kết quả đó theo một BĐT nào giải thích giúp với.

Cảm ơn anh chị em của diendantoanhoc


So sánh phương sai

09-11-2013 - 08:02

Anh chị em nào biết KINH TẾ LƯỢNG xem giúp tôi bài này với ạ

 

"công ty A được tư vấn thay thế hệ thống máy tính xử lý hóa đơn. Để so sánh hệ thống cũ và hệ

 

thống mới, họ cho 2 hệ thống cùng xử lý 25000 hóa đơn, kết quả là hệ thống cũ mất 25 giờ với độ

 

lệch chuẩn 245, hệ thống mới mất 20 giờ với độ lệch chuẩn 150. với kết quả này họ ngi ngờ khi xử

 

lý hóa đơn phương sai của hệ thống mới KHÔNG ÍT HƠN 2 LẦN hệ thống cũ. với mức ý nghĩa là

 

10% hãy nhận định xem kết kết luận trên có đúng không?"

 

 

 

 


bất đẳng thức dãy số $ v_1 + v_2 + ... + v_n < 2014 $

09-10-2013 - 21:18

File gửi kèm  c.gif   3.64K   84 Số lần tải

đề thi hsg toán 12 thành phố hà nội 2013, anh chị em có cách giải câu b giúp với ạ 


Tìm max min của biểu thức $P=2ab+3ac+3bc+ \frac{6}{a+b+c}...

09-10-2013 - 21:04

File gửi kèm  c.gif   2K   51 Số lần tải

Anh chị em xem giúp bài này với , đề thi HSG toán 12 hà nội vừa rồi


Chứng minh $AB+AC \ge DB+DC$.

22-08-2013 - 21:16

File gửi kèm  c.png   108.14K   37 Số lần tải