Đến nội dung


maitra1999

Đăng ký: 16-12-2012
Offline Đăng nhập: 22-10-2015 - 22:14
-----

#412504 CM: ba điểm $A,I,M$ thẳng hàng

Gửi bởi maitra1999 trong 14-04-2013 - 11:34

Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$ $(AB< AC)$ có đường trung tuyến $AM$ ($M\in BC$). Từ  $B$ vẽ đường thẳng vuông góc với $AM$ tại $H$ cắt $AC$ tại $D$.

a) CM:$\Delta ABD\sim \Delta HBA;AB^{2}=BH.BD$

b) CM:$AD.AC=BH.BD$

c) Đường thẳng qua $D$ và song song với $BC$ cắt $AB$ tại $E$. Gọi $I$ là trung điểm của $ED$. CM: ba điểm $A,I,M$ thẳng hàng.
#378323 Chứng minh $A,G,H$ thẳng hàng

Gửi bởi maitra1999 trong 17-12-2012 - 18:26

Lớp 8 chưa học Thales (Ta-lét) hả em?

chưa chị ơi