Đến nội dung


Nhat Anh Quang

Đăng ký: 17-12-2012
Offline Đăng nhập: 06-06-2013 - 17:43
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: tìm ba chữ số tận cùng của 2^2012

19-05-2013 - 18:29

ai giup em bai nay voi

Hình như là 304. 2^2012=2^12*(2^10)^200=2^12(1000+24)^200=B(1000)+ 2^12*24=B(1000) +98*1000+304=B(1000)+304