Đến nội dung


sinh34

Đăng ký: 11-01-2013
Offline Đăng nhập: 07-01-2014 - 09:31
-----

Chủ đề của tôi gửi

một bài hình hay

28-04-2013 - 22:48

Gọi O,E theo thứ tự là tâm đường tròn ngoại tiếp và tâm đường tròn Ơ-le của tam giác     ABC.E' là điểm liên hợp đẳng giác với E của tam giác.Trung trực của OA cắt BC tại A',các điểm B',C' được xác định tương tự.Chứng minh rằng các điểm A',B',C' cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với OE'