Đến nội dung


duc321999real

Đăng ký: 22-01-2013
Offline Đăng nhập: 25-08-2013 - 13:36
*----

#414418 Tìm max P=$\left ( a^{2}-ab+b^{2} \right )...

Gửi bởi duc321999real trong 23-04-2013 - 14:34

Cho a+b+c=3,a,b,c>0

Tìm max P=$\left ( a^{2}-ab+b^{2} \right )\left ( b^{2}-bc+c^{2} \right )\left ( c^{2}-ac+a^{2} \right )$
#410404 Giải PT nguyên $54x^{3}+1=y^{3}$

Gửi bởi duc321999real trong 04-04-2013 - 20:46

z^3 chia hết cho k nhưng chưa chắc z đã chia hết cho k

Ví dụ 8 chia hết cho 4 nhưng 2 không chia hết cho 4
#407573 CMR : K luôn thuộc một đường cố định khi A thay đổi

Gửi bởi duc321999real trong 24-03-2013 - 19:47

Cho đường tròn tâm 0 bán Kính =R , dây BC cố định. A di động trên cung lớn BC. Từ điểm M là trung điểm của AC kẻ MK vuông góc với AB( K thuộc AB) . CMR : K luôn thuộc một đường cố định khi A thay đổi
#401839 Cho a,b,c >0. a$\geq$ Max (b,c) . Tìm min $\fra...

Gửi bởi duc321999real trong 03-03-2013 - 21:34

Cho a,b,c >0. a$\geq$ Max (b,c) . Tìm min $\frac{a}{b}+2\sqrt{1+\frac{b}{c}}+3\sqrt[3]{1+\frac{c}{a}}$


#401834 Bài toán cực hay. Tìm Min P=$\frac{a}{b}+2...

Gửi bởi duc321999real trong 03-03-2013 - 21:27

Cho a;b;c>0 và a$\geq$ Max (b,c) .Tìm Min
P=$\frac{a}{b}+2\sqrt{1+\frac{b}{c}}+3\sqrt[3]{1+\frac{c}{a}}$


#401829 Cho a;b;c>0 .Tìm min A=$a+b^{2}+c^{3}+\fra...

Gửi bởi duc321999real trong 03-03-2013 - 21:17

Cho a;b;c>0 .Tìm min A=$a+b^{2}+c^{3}+\frac{1}{abc}$


#401826 Cho a;b;c >0. CMR: $\prod (a^{2}-ab+b^{2})...

Gửi bởi duc321999real trong 03-03-2013 - 21:14

Cho a;b;c >0. CMR:
$\prod (a^{2}-ab+b^{2})\geq \frac{1}{3}abc(\Sigma a^{3})$


#401822 Giải PT nguyên $54x^{3}+1=y^{3}$

Gửi bởi duc321999real trong 03-03-2013 - 21:11

Giải PT nguyên
$54x^{3}+1=y^{3}$