Đến nội dung


ILoveMathverymuch

Đăng ký: 17-03-2013
Offline Đăng nhập: 13-07-2014 - 22:17
***--

Lời nhắn

Hình ảnh

ILoveMathverymuch

Thi xong rồi,quẩy thôi!
10-05-2014 - 04:12
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

ILoveMathverymuch

Chính thức rời facebook thời gian
16-04-2014 - 20:05
Hình ảnh

ILoveMathverymuch

Welcome to IloveMathverymuch
12-10-2013 - 16:38
Hình ảnh

ILoveMathverymuch

Phải trao dồi Số học thật nhiều mới được.Mình yếu số học quá đi!!!!!!!!!!!!!!
25-08-2013 - 15:32
Hình ảnh

ILoveMathverymuch

Phải trao dồi Số học thật nhiều mới được.Mình yêu số học quá đi!!!!!!!!!!!!!!
25-08-2013 - 15:31
Hình ảnh

ILoveMathverymuch

Phải trao dồi Số học thật nhiều mới được.Mình yêu số học quá đi!!!!!!!!!!!!!!
25-08-2013 - 15:31
Hình ảnh

ILoveMathverymuch

Các bạn giải giúp mình với:CMR không thể biểu diễn số nguyên tố nào thành tổng bình phương của 2 số tự nhiên theo 2 cách.Mình xin cảm ơn!!
22-08-2013 - 16:32