Đến nội dung


hungvuong

Đăng ký: 19-05-2006
Offline Đăng nhập: 14-04-2019 - 15:11
-----

Chủ đề của tôi gửi

Toán về số

31-05-2017 - 05:14

:closedeyes: Trong các số : 4/5 ; 1,2/5 ; -3/8 ;0,12/-5 ; 5/-10.Hãy cho biết số nào là phân số ?