Đến nội dung


nguyentrungphuc26041999

Đăng ký: 04-04-2013
Offline Đăng nhập: 04-06-2017 - 20:40
****-

Chủ đề của tôi gửi

$n^{13}+n^{5}+1$

04-06-2017 - 16:25

Tìm số nguyên dương n để $n^{13}+n^{5}+1$ là số nguyên tố


$\left ( m^{n}-1 \right )\vdots k^{m}$

22-08-2016 - 21:23

tìm tất cả các bộ số $\left ( k,m,n \right )$ sao cho $\left ( m^{n}-1 \right )\vdots k^{m}$ và $\left ( n^{m}-1 \right )\vdots k^{n}$


$\left\{\begin{matrix} 2x+1=\left ( y+1 \r...

14-12-2014 - 22:34

giải hệ phương trình

$\left\{\begin{matrix} 2x+1=\left ( y+1 \right )^{3} & \\ x^{3}=3y+2 & \end{matrix}\right.$


$\left ( x^{4}+1 \right )\left ( y^{4}+1 \...

11-02-2014 - 19:50

cho $x,y$ dương thoả mãn $x+y=\sqrt{10}$

tìm MIN $\left ( x^{4}+1 \right )\left ( y^{4}+1 \right )$


$\left ( x^{4}+1 \right )\left ( y^{4}+1 \...

19-01-2014 - 15:03

Cho $x,y$ là các số thực dương và  $x+y=k$ $\left ( k>0 \right )$

tìm MIN $\left ( x^{4}+1 \right )\left ( y^{4}+1 \right )$