Đến nội dung


Nguyen Hoai Linh

Đăng ký: 05-04-2013
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: [TOPIC] Phương trình lượng giác - Các đề thi thử 2012

29-08-2013 - 09:11

Lần sau mấy bác làm xong một bài thì đưa ra một bài nhé, không nhất thiết phải là đề thi thử đâu!

Bài 6: GPT: ${\tan ^2}x{\tan ^2}3x\tan 4x = {\tan ^2}x - {\tan ^2}3x + \tan 4x$
Bài 7: GPT: $\frac{{3\left( {\cos 2x + \cot 2x} \right)}}{{\cot 2x - \cos 2x}} = 4\sin \left( {\frac{\pi }{4} + x} \right)\cos \left( {\frac{\pi }{4} - x} \right)$

B6: Dk $\cos x\cos 3x\cos 4x\neq 0$

pt tg đg $\tan 4x (\tan ^{2}x\tan^{2}3x-1)= (\tan x-\tan 3x)(\tan x+\tan 3x)$

Ta chứng minh được $\tan ^{2}x\tan ^{2}3x-1\neq 0$

Khi đó pt tg đg$\tan 4x= \frac{\tan 3x-\tan x}{1+\tan x\tan 3x} \frac{\tan x+\tan 3x}{1-\tan x\tan 3x}= \tan 2x\tan 4x$

Từ đó tìm được nghiệm của phương trình.....


Trong chủ đề: $sin^{2}x+sin^{2}2x+sin^{2}3x=\sq...

29-08-2013 - 08:42

Giải phương trình $sin^{2}x+sin^{2}2x+sin^{2}3x=\sqrt{3}cosx$

Eo! Bài này quen wa! Mình cũng chửa lm dk


Trong chủ đề: Những viên Kim cương trong BĐT toán học

16-04-2013 - 10:16

Đây là tài liệu Những viên Kim cương trong BĐT Toán học, các bạn tham khảo.

Link tải về: http://www.mediafire...w4eb518qqpq6m9g
 

Nguồn: k2pi.net

 

em tải về rồi nhưng sao không mở được


Trong chủ đề: giải phương trình $x^{2}-4x-3=\sqrt{x+5}$

14-04-2013 - 14:41

$x^{2}-4x-3=\sqrt{x+5}$

Đặt $\sqrt{x+5}=y-2$ chuyển về hệ phương trình đối xứng loại 2


Trong chủ đề: ÔN THI ĐẠI HỌC 2013

07-04-2013 - 16:55

Sr! Đk là abcd= 1