Đến nội dung


arsenal20101998

Đăng ký: 18-04-2013
Offline Đăng nhập: 13-06-2017 - 00:07
-----

Chủ đề của tôi gửi

BĐT thức liên quan đến vecto

21-11-2013 - 19:35

Cho 3 vecto $\vec{a};\vec{b};\vec{c}$.CM

$\sum \left | \vec{a} +\vec{b}\right |\leq \left | \vec{a}+\vec{b}+\vec{c} \right |+$\sum \left | \vec{a} \right |$

Hãy tổng quát hóa bài toán trên


Cho tứ diện ABCD.R và r lần lượt là bán kính mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp

05-11-2013 - 18:58

Cho tứ diện ABCD.R và r lần lượt là bán kính mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp.Chứng minh:

$R\geq 3r$

 

 


Tìm Max

10-05-2013 - 21:47

Cho a;b;c > 0 ; abc=1

Tim max S=$\sum \frac{a}{a^2+b^2+c}$


chứng minh trung điểm

06-05-2013 - 19:52

Cho (O), đườnh kính AB, C là điểm chính giữa cung AB. Trên đoạn OC lấy 2 điểm M và N sao cho OM=1/2 OC; ON=1/3 OC. AN và BM cắt nhau tại K. CMR: K là trung điểm của BE (với E là giao điểm của BM và (O))