Đến nội dung


hoatuyet1483

Đăng ký: 22-04-2013
Offline Đăng nhập: 08-04-2015 - 23:43
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\frac{AB}{AE}+\frac{AD}{AF}=\frac{AC}{AO}$

13-01-2014 - 20:11

bài: Cho $\left ( O;R \right )  cắt    \left ( O';R '\right ) \left ( R>R' \right )$. Các tiếp tuyến trung MN, PQ với $M , P \in \left (O \right )$$N, Q \in \left (O' \right )$  . M, Q cắt đường tròn $\left ( O \right ); \left ( O' \right )$  tại S và T. CM: MS=MT


Trong chủ đề: ĐỀ THI GTMT HUYÊN LÂM THAO 2013-2014

19-12-2013 - 12:58

ối giời , hôm nay mình vừa thi casio xong chỗ mình vào bài 5 nhưng sửa đi một tí  :(


Trong chủ đề: Vincal 570ES PLUS II giải sai nghiệm ?

13-12-2013 - 20:22

Mình dùng MTBT Vinacal 570ES PLUS II được nửa năm rồi nhưng đến hôm nay mới phát hiện 1 lỗi khá nghiêm trọng của nó 

Đó là lỗi giải sai nghiệm của 1 phương trình bậc 3 một ẩn sau : $x^3+1000x^2+1007984x+999984000=0$

PT trên có 1 nghiệm thực là $x=-996$ >>> http://www.wolframal...84x+999984000=0

Nhưng khi giải pt bậc 3 này bằng mode EQN trong VINACAL 570ES PLUS II , lại cho ra kết quả là $x=996$

Từ đó có thể dẫn đến nhiều sai lầm cho người làm bài , nhất là lúc đi thi ... 

Bạn nào không có Vinacal thì có thể download phần mềm giả lập của nó về rồi test thử

Mong rằng phát hiện trên sẽ góp phần nào đó vào việc cải thiện 1 Vinacal hoàn thiện hơn trong tương lai 

mình dùng 570es plus nghiệm ra là $x= -996$


Trong chủ đề: giải phương trình : $\sqrt{x^{2}+2.x+ 5} +...

05-12-2013 - 21:36

Xét: $\sqrt{x^{2}+2.x+ 5} =\sqrt{x^{2}-2.x+10} \rightarrow x=\frac{5}{4}$

Khi $x\neq \frac{5}{4}$

$PT\Leftrightarrow \frac{4x-5}{\sqrt{x^2+2x+5}-\sqrt{x^2-2x+10}}=\sqrt{29}$

$\Leftrightarrow \sqrt{x^{2}+2.x+ 5} -\sqrt{x^{2}-2.x+10}=\frac{4x-5}{\sqrt{29}}$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $\sqrt{x^2+2x+5}=\frac{1}{2}\left ( \frac{4x-5}{\sqrt{29}} +\sqrt{29}\right )$

$\Rightarrow 29(x^2+2x+5)=4(x^2+12x+36)$

$\Leftrightarrow 25x^2+10x+1=0$

$\Leftrightarrow (5x+1)^2=0\Leftrightarrow x=\frac{-1}{5}$

:D bạn ơi mình nhầm đề 


Trong chủ đề: tìm nghiệm nguyên của : ​$x^{3}+ y^{3}+z^{3...

05-12-2013 - 21:06

vẫn chưa ai giải bài à?  :(