Đến nội dung


thienminhdv

Đăng ký: 23-04-2013
Offline Đăng nhập: 14-05-2017 - 13:53
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} 4x^3+2x^2-x=......

24-04-2014 - 10:27

Bạn xem lại hộ cái đề ở pt thứ nhất. Có vẻ hệ số không phù hợp. Bài này gần giống như đề thi DH khố A năm 2012Nghi

nghiệm $\left\{\begin{matrix} x=\frac{-1}{2} & \\ y=\frac{3}{2} & \end{matrix}\right.$ không sai đâu cách giải khác 2012


Trong chủ đề: Giải phương trình $7^x+9^x=6^x+10^x$

26-12-2013 - 08:10

Dễ cm được: x chia cho 4 dư 1

*TH1: x=1 là nghiệm của phương trình

*TH2: x=5 không là nghiệm

*TH: $x\geq 7$

Ta có: $10^{x}=(9+1)^{x}=9^{x}+x.9^{x-1}+...+1>9^{x}+x.9^{x-1}>9^{x}+x.7^{x-1}\geq 9^{x}+7^{x}$ ( vô lý)

Vậy S={1}

Giải vậy sai rùi bạn còn nghệm x=0 mà


Trong chủ đề: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\cfrac{1}{...

09-11-2013 - 15:15

Ta có:

$\large 16P=\sum \frac{16}{x+x+y+z}\leq \sum \left ( \frac{1}{x}+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} \right )=4\left ( \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} \right )=8052$

$\large \Rightarrow P\leq \frac{2013}{4}$

Dấu bằng xảy ra khi$\large x=y=z=\frac{1}{671}$

Ta có BĐT $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\geq \frac{4}{x+y}$ với $x,y> 0$

Suy ra  $\frac{1}{2a+b+c}\leq \frac{1}{4}(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{a+c})\leq \frac{1}{16}(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{a}+\frac{1}{c})$

Chứng minh tương tự ta có :

 

$\frac{1}{a+2b+c}\leq \frac{1}{16}(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})$

$\frac{1}{a+b+2c}\leq \frac{1}{16}(\frac{1}{a}+\frac{1}{c}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})$

$\Rightarrow P\leq \frac{1}{4}(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})=\frac{2013}{4}$


Trong chủ đề: Giải hệ $\left\{\begin{matrix} x^3(y^3...

10-08-2013 - 18:30

Hướng dẫn : Phương trình thứ $2$ $\Leftrightarrow (x^2-y)(2x-y+1)=0$

Mình tắc chỗ thay vào phương trình (1)


Trong chủ đề: Tìm $Min P=\cfrac{\left ( a+b \right )^2}...

20-06-2013 - 10:43

Vì $c$ không có trên tử và $a,b$ đối xứng ( vai trò như nhau)

Nhưng mà  cơ sở nào để chọn a=b=1? c=2?