Đến nội dung


thienminhdv

Đăng ký: 23-04-2013
Offline Đăng nhập: 14-05-2017 - 13:53
-----

Chủ đề của tôi gửi

To hop

10-05-2017 - 10:31

Có bao nhiêu tập hợp từ hai phần tử trở lên, biết rằng mỗi tập như thế chứa các số nguyên dương liên tiếp có tổng bằng 100?


$\left\{\begin{matrix} \sqrt{2x^2+6xy+17y^2}+\sqrt{17x^2+...

21-06-2016 - 08:42

Mình nhờ các bạn nêu cách giải tổng quát cho loại hệ này với. 

Giải hệ phương trình: 

$\left\{\begin{matrix} \sqrt{2x^2+6xy+17y^2}+\sqrt{17x^2+6xy+2y^2}=5(x+y) & \\ (x^2+1)(\sqrt{x+2}-2y)+(6y+11)\sqrt{x+2}=x^2 & \end{matrix}\right.$


$(\sqrt{x}+\sqrt{x-3}).(\frac{3}{\sqrt{x-3}}-\frac{5...

01-11-2015 - 17:32

$(\sqrt{x}+\sqrt{x-3}).(\frac{3}{\sqrt{x-3}}-\frac{5\sqrt{x}}{2}-\sqrt[4]{x(x-3)})>3$


Tìm Max $A=\frac{\sqrt{(a+b)(a+b+c)+3c^2))}}{c...

01-11-2015 - 17:26

Cho ba số dương thỏa mãn $a^2+b^2+c^2+ab-2bc-2ca=0$

Tìm Max $A=\frac{\sqrt{(a+b)(a+b+c)+3c^2))}}{c}-\frac{c}{a+b}$


Tìm giá trị lớn nhất $P=\sqrt{\dfrac{ab+bc+ca}{2...

30-08-2015 - 10:23

Cho a,b,c là số thực dương thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=3$. Tìm giá trị lớn nhất $P=\sqrt{\dfrac{ab+bc+ca}{2}}-\dfrac{a(a-1)+b(b-1)+c(c-1)}{a+b+c}$