Đến nội dung


phuocthinh02

Đăng ký: 21-05-2013
Offline Đăng nhập: 18-08-2015 - 19:28
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Min $x^{2}+y^{2}+z^{3}$

02-04-2014 - 20:46

bạn có tin chỉ trong chưa đầy 3 phút mình có thể làm đc không.....ví dụ nhé...........

vấn đề không phải là "làm được" hay không, mà ăn cắp ý tưởng thì được lợi gì? ^^


Trong chủ đề: Min $x^{2}+y^{2}+z^{3}$

02-04-2014 - 20:30

không nên lấy cắp ý tưởng của người khác.......có thể mình sẽ báo mod đấy.......

bạn nhìn tgian 2 bài đăng đi, trong vòng 3 phút thì bạn Tom Xe Om "ăn cắp" bằng cách nào? :)


Trong chủ đề: $P=x^4+y^4+z^4$

02-04-2014 - 18:37

lỗi a ơi ^^ 


Trong chủ đề: $\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}=2x^{2...

02-04-2014 - 16:53

có hai lí do thế này:

Thứ nhất: Điều kiện là $2\leq x\leq 4$ là chưa chặt giống như bạn nói, $x=2$ thì làm VP=-3 vậy là không thỏa mãn, nếu muốn bài toán chặt chẽ hơn thì bạn Đặt ĐK để $VP\geq 0$

 

THứ hai: khi chứng minh phản chứng, kết hợp với ĐK trên rồi suy ra khoảng nghiệm!!!

thế này nhé, bài này không thể dùng cách chứng minh phản chứng được! :)

ĐK: $2\leq x\leq 4$

$PT\Leftrightarrow \sqrt{x-2}-1+\sqrt{4-x}-1=2x^{2}-5x-3$

        $\Leftrightarrow (x-3)(\frac{1}{\sqrt{x-2}+1}-\frac{1}{\sqrt{4-x}+1}-2x-1)=0$

Tới đây suy được nghiệm x=y=3


Trong chủ đề: $6x^{2}+4x+5>\left | 2x^{2}+4mx+1...

02-04-2014 - 16:31

Còn th cả 2 nhân tử đều <0 thì không xét à bạn???

hệ số $a>0$ rồi mà ????  :icon14:  :icon14:  :icon14: