Đến nội dung


faith94

Đăng ký: 26-05-2013
Offline Đăng nhập: 10-07-2014 - 16:09
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: TOPIC VỀ CÁC BÀI HÌNH HỌC LỚP 7,8

07-02-2014 - 09:35

Hình 8, các bạn cùng làm nhé
Cho tam giác ABC, X thuộc BC, Y thuộc CA, Z thuộc AB sao cho tam giác XYZ đồng dạng với tam giác ABC. Kẻ YY' vuông góc với BC (Y', Z' thuộc BC). Chứng minh rằng Y'Z' = $\frac{1}{2}$BC

Trong chủ đề: Topic về Tích phân đường - Tích phân mặt

23-12-2013 - 22:27

mọi người ơi giúp tớ bài này với:

Cho tích phân I=$\oint \left ( x+y \right )dx+xydy$

Trong trường hợp (L) là chiều dương của chu vi miền giới hạn bởi các đường $x=y^2$ và y=x

Tính tích phân theo cách trực tiếp và bằng công thức Green?


Trong chủ đề: $\frac{AB}{AE}+\frac{AD}{AF}=\frac{AC}{AO}$

19-10-2013 - 21:44

Giúp t bài này với các bạn ơi!!!
Cho hình thang ABCD ( AB // CD). Gọi K, M lần lượt là trung điểm của BD, AC. Ðường thẳng đi qua K và vuông góc với AD cắt đường thẳng qua M và vuông góc với BC tại Q. chứng minh: 
a) KM // AB
b) QD = QC


Trong chủ đề: TOPIC:Bất đẳng thức và cực trị trong hình học phẳng THCS

19-10-2013 - 21:39

Các bạn oi làm giúp mình bài này với:

Cho đường tròn (O,R) và hai điểm A, B nằm ngoài đường tròn sao cho OA = R.căn2. Tìm điểm M trên đường tròn sao cho tổng (MA + căn2 x MB) đạt giá trị nhỏ nhất.