Đến nội dung


ngoctruong236

Đăng ký: 06-07-2013
Offline Đăng nhập: 01-01-2016 - 13:57
***--

Chủ đề của tôi gửi

Tìm số M bé nhất để sau M lần thổi còi, bằng các đổi chỗ như nói ở trên một cách thích...

14-02-2014 - 21:32

Có $n$ em học sinh ($n>3$) đứng thành một vòng tròn và luôn quay mặt vào cô giáo ở tâm vòng tròn. Mỗi lần cô giáo thổi còi thì có hai em nào đó đứng sát cạnh nhau đổi chỗ cho nhau, còn các em khác không dời chỗ. Tìm số M bé nhất để sau M lần thổi còi, bằng các đổi chỗ như nói ở trên một cách thích hợp, các học sinh đứng được thành vòng tròn sao cho: Hai em bất kỳ lúc ban đầu đứng sát cạnh nhau thì lúc kết thúc cũng đứng sát cạnh nhau, nhưng trong hai em đó, tạm gọi là A và B, nếu A lúc ban đầu đứng bên tay trái của B thì lúc kết thúc A đứng bên tay phải của B

CMR:(AXP),(BYP),(CZP) đồng trục

08-02-2014 - 17:34

Cho tam giac ABC nội tiếp (O).
d la đường thẳng bất kỳ cắt BC,CA,AB tại X,Y,Z.P là hình chiếu của O trên d.CMR:
(AXP),(BYP),(CZP) đồng trục
P/s:
 

Cho d(n) la tat ca cac uoc so nguyen duong cua n

31-08-2013 - 21:05

$\:Tim \:cac \:so \:tu \:nhien \:n/d(n)^{3}=4n \: \: \: \:$


$x^{2}+y^{2}+z^{2}+2xyz=1$

31-07-2013 - 21:14

Chứng minh phương trình $x^{2}+y^{2}+z^{2}+2xyz=1$ có vô số nghiệm nguyên.


$ \frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\geq 3(\frac{a^3+b^3...

30-07-2013 - 19:45

Cho các số thực dương $a,b,c$. Chứng minh:

 

$ \frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\geq 3(\frac{a^3+b^3+c^3}{3abc})^\frac{1}{4} $