Đến nội dung


Wendy Sayuri

Đăng ký: 08-08-2013
Offline Đăng nhập: 07-02-2018 - 06:08
Có bạn bào giảng giùm mình bài phân thíc thành đa tử dạng đối xứng vòng quanh không? Mình xem trên sách nhiều lần mà vẫn không hiểu? Đã cập nhật 23 Aug · 0 bình luận
***--

Thống kê


  • Nhóm: Thành viên
  • Bài viết: 37
  • Lượt xem: 1185
  • Danh hiệu: Binh nhất
  • Tuổi: 21 tuổi
  • Ngày sinh: Tháng tư 25, 2000
  • Giới tính
    Nữ Nữ

Thông tin liên lạc


7 Trung bình

Công cụ người dùng

Lần ghé thăm cuối