Đến nội dung


wowwow01

Đăng ký: 22-08-2013
Offline Đăng nhập: 01-09-2013 - 00:51
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: 1 số bài toán về phương trình nghiệm nguyên

22-08-2013 - 14:30

1/Với x,y khác 0 thì pt trở thành 

$xy=10(x+y)$

$\Leftrightarrow (x-10)(y-10)=100$ (2)

Ta thấy 100=$2^2.5^2$ do đó 100 có 9 ước tự nhiên, có 18 ước nguyên

Vậy pt (2) có 18 nghiêm nguyên tính cả cặp x=y=0 

nên pt(1) có 16 nghiệm nguyên

17 nghiệm nguyên chứ bạn