Đến nội dung


Chú ý

Hệ thống gửi email của diễn đàn đang gặp vấn đề với một số tài khoản Gmail do chính sách bảo mật tăng cường của Google. Nếu bạn không nhận được email từ diễn đàn, xin hãy tạm thời dùng một địa chỉ email khác ngoài Gmail (trước hết bạn nên kiểm tra thùng rác hoặc thư mục spam của hộp thư, hoặc dùng chức năng tìm kiếm trong hộp thư với từ khoá "diendantoanhoc.org" để chắc chắn là email không nhận được).

BQT đang cố gắng khắc phục, mong các bạn thông cảm.


chanhquocnghiem

Đăng ký: 27-09-2013
Offline Đăng nhập: Riêng tư
****-

Chủ đề của tôi gửi

Xác suất trúng số

25-10-2022 - 23:40

Một giải xổ số mini, mỗi kỳ phát hành $100$ vé số từ $00$ đến $99$. Mỗi kỳ quay chỉ có $1$ số trúng giải. Hãy tính xác suất để :

a) Trong $100$ kỳ quay, không có lần nào ra số $00$.

b) Trong $100$ kỳ quay, số $00$ trúng giải ít nhất $3$ lần.


Xác suất thắng cuộc của ai cao hơn ?

24-10-2022 - 22:49

Có $10$ viên bi xanh và $5$ viên bi đỏ bỏ trong một túi vải đen. Hai người chơi $A$ và $B$ lần lượt lấy không hoàn lại mỗi lần $1$ viên ($A$ lấy trước). Trò chơi kết thúc khi có người lấy được bi đỏ và người đó coi như thua cuộc. Hỏi xác suất thắng cuộc của ai cao hơn ?


Có bao nhiêu số...

23-10-2022 - 23:02

Có bao nhiêu số tự nhiên có $n$ chữ số sao cho tổng các chữ số của nó bằng $m$ ($m\leqslant 9n$) ?


$x_1+x_2+x_3+…+x_7=31$

30-06-2022 - 07:09

“Giải trí” giữa tuần nhé các bạn !

(Bài này phát triển ý tưởng của bạn Nobodyv3 theo một hướng khác)

 

Tính số NGHIỆM NGUYÊN của phương trình :

$$x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6+x_7=31$$
thoả mãn $x_i\leqslant 100$ ($\forall i\in\left \{ 1,2,3,...,7 \right \}$)
 

Tổng quát :

Tính số nghiệm nguyên của phương trình :

$x_1+x_2+x_3+…+x_n=m$ 

thoả mãn $x_i\leqslant p$ ($\forall i\in\left \{ 1,2,3,...,n \right \}$)

($m,p\in\mathbb{Z}$)


$x_1+x_2+x_3+…+x_7=31$

30-06-2022 - 07:08

“Giải trí” giữa tuần nhé các bạn !

(Bài này phát triển ý tưởng của bạn Nobodyv3 theo một hướng khác)

 

Tính số NGHIỆM NGUYÊN của phương trình :

$$x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6+x_7=31$$
thoả mãn $x_i\leqslant 31$ ($\forall i\in\left \{ 1,2,3,...,7 \right \}$)
 

Tổng quát :

Tính số nghiệm nguyên của phương trình :

$x_1+x_2+x_3+…+x_n=m$ ($m\in\mathbb{Z}$)

thoả mãn $x_i\leqslant m$ ($\forall i\in\left \{ 1,2,3,...,n \right \}$)