Đến nội dung


thanhthaoaa

Đăng ký: 31-10-2013
Offline Đăng nhập: 27-03-2014 - 21:07
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Topic yêu cầu tài liệu toán cao cấp

04-12-2013 - 09:39

Mình là sinh viên năm 3 học sư phạm Toán, đang cân tài liệu về phương trình đồng dư( ngôn ngữ Anh),bạn nào có cho Minh xin với, cảm ơn nhiều.

Trong chủ đề: Xin tài liệu về phương trình đồng dư

27-11-2013 - 21:32

bạn có nhiều taì liệu về phần này ko? share cho mình với, mình cũng đang cần để làm nghiên cứu khoa học


Trong chủ đề: MỤC LỤC MATH BOOKS

03-11-2013 - 21:00

Nhân dịp mới ra nhập diễn đàn xin tặng các bạn bộ giáo trình GTM với gần 200 đầu sách và còn hàng ngàn cuốn khác sẽ xin chia sẻ sau:
Gtm 151 - Silverman J H - Advanced Topics In The Arithmetic Of Elliptic Curves (Springer)(268S).djvu
http://www.box.net/shared/ojlxr4rspi
GTM 153 - Fulton - Algebraic Topology. A first course (Springer 1995).djvu
http://www.box.net/shared/45rabppmyd
GTM 171 - Petersen - Riemannian Geometry - Springer).djvu
http://www.box.net/shared/p3qsgjqn1p
Gtm 176 - Lee J M - Riemannian Manifolds An Introduction To Curvature (Springer,1997)(Isbn 038798271X)(232S).djvu
http://www.box.net/shared/5dpdb4gu8x
GTM 191 - Lang S. - Fundamentals of Differential Geometry - Springer 1999.djvu
http://www.box.net/shared/vxgrlir9z2
Gtm-052 Hartshorne Algebraic Geometry.djvu
http://www.box.net/shared/11fx6p61qn
Harris J., I.Morrison. Moduli of Curves (GTM 187, Springer,1998)(ISBN 0387984380)(381s)_MAg_.pdf
http://www.box.net/shared/27oixu9ysb
Harris J., Morrison I. Moduli of curves (GTM 187, Springer, 1998)(ISBN 0387984380)(381s)_MAg_.pdf
http://www.box.net/shared/935cq8e0p9
hartnotes.dvi
http://www.box.net/shared/2b4aigcrpf
hartnotes.tex
http://www.box.net/shared/34cb1hl835
Hartshorne - Algebraic Geometry (Gtm 52).pdf
http://www.box.net/shared/oz0vazkaff
hartsoln1.dvi
http://www.box.net/shared/d7vxia1ohn
hartsoln2.dvi
http://www.box.net/shared/es8iumtk85
hartsoln3.dvi
http://www.box.net/shared/z2zkbi5qvg
hartsoln4.dvi
http://www.box.net/shared/e036u3kygp
hartsoln5.dvi
http://www.box.net/shared/dzxfkdj8ej
Husemoeller, D. - Elliptic Curves (2nd ed., Springer, GTM 111, 2004) (510p).pdf
http://www.box.net/shared/siqrbg0pzp
Introduction to elliptic curves and modular forms (GTM 97 Springer 1984).djvu
http://www.box.net/shared/dc2m9cz83s
Introduction to Elliptic Curves and Modular Forms(GTM 97).djvu
http://www.box.net/shared/ca13im5rof
Katz, Mazur - Arithmetic Moduli of Elliptic Curves (PUP 1985).djvu
http://www.box.net/shared/tvlroroctq
Katz, N - P-Adic L-Functions Via Moduli Of Elliptic Curves (Proc Symp Pure Math 29, 1975).djvu
http://www.box.net/shared/gknxrm8uy3
Kauffman L.H. - Knot Theory Notes - Detecting Links with the Jones Polynomial.pdf
http://www.box.net/shared/22g9183hez
Kaufman - Efficient Algorithms For 3D Scan-Conversion Of Parametric Curves, Surfaces, And Volumes.pdf
http://www.box.net/shared/nudg0aa03h
Kazdan J., Applications of PDE to Problems in Geometry (book draft, 2004)(169s).pdf
http://www.box.net/shared/5big9x53kv
Kirwan F. Complex algebraic curves (LMSST 23, CUP, 1992)(ISBN 052141251X)(L)(T)(136s).djvu
http://www.box.net/shared/h13oadoz6b
Koblitz N Introduction To Elliptic Curves And Modular Forms (Gtm 97, Springer, 1984)(L)(Isbn 0387960295)(128s).djvu
http://www.box.net/shared/y0cxzq6ks4
Koblitz, N - Introduction to elliptic curves and modular forms (GTM 97 Springer 1984).pdf
http://www.box.net/shared/sr3fitbmq9
Kraft - Challenging Problems In Affine N-Space - Seminaire Bourbaki 802 (1994-5).pdf
http://www.box.net/shared/kqg759l8hg
K_theory_and_C_algebras.djvu
http://www.box.net/shared/8z7bab4iuq
Lakatos - Model theory and diophantine geometry.pdf
http://www.box.net/shared/dgk241668l
Lang - Elliptic Functions (gtm 112 Springer 2nd 1986).djvu
http://www.box.net/shared/kg936c52cd
Lang S. Differential and riemannian manifolds (GTM 160, Springer, 1995)(378s).djvu
http://www.box.net/shared/j1oxefe3q3
Lang, S - Differential and Riemannian Manifolds (GTM 160, Springer 1995).djvu
http://www.box.net/shared/ver0uy8drl
Lang, S - Elliptic Functions (Addison-Wesley 1Ed 1973).djvu
http://www.box.net/shared/trgzcx14rb
Lang, Serre - Sur les revetements non ramifies des varietes algebriques (American J. of Math. 79, 1957).djvu
http://www.box.net/shared/bazn2y6srs
Lang, Weil - Number of points of varieties in finite fields (Amer. J Math 76, 1954).djvu
http://www.box.net/shared/x82dnrd4qx
Lectures on Discrete Geometry(GTM 212).djvu
http://www.box.net/shared/cf5hbyohiy
Lectures_on_Symplectic_Geometry.pdf
http://www.box.net/shared/fien3gzfgy
Lee J.M. Introduction to Topological Manifolds (GTM 202, Springer, 2000)(T)(406s).djvu
http://www.box.net/shared/rbtf63cd6y
Lee J.M. Riemannian Manifolds.. An Introduction to Curvature (GTM, Springer,1997)(ISBN 038798271X)(232s).pdf
http://www.box.net/shared/hxxkyxlu74
Lee J.M. Riemannian Manifolds.. An Introduction to Curvature (GTM, Springer,1997)(ISBN 038798271X)(232s)_MDdg_.pdf
http://www.box.net/shared/uh9bdu5ypk
Lee J.M. Riemannian Manifolds.. An Introduction to Curvature (GTM, Springer,1997)(ISBN 038798271X.pdf
http://www.box.net/shared/3qps7drx66
Lee J.M., Introduction to Topological Manifolds ,Springer 2000 (T)(406s),GTM 202.djvu
http://www.box.net/shared/igsvxvkrs8
Lee, J.M._Introduction to Topological Manifolds (Springer GTM 202, 2000).pdf
http://www.box.net/shared/hsx91sqpyh
Lefschetz. Algebraic topology (AMS, 1942)(T)(396s).djvu
http://www.box.net/shared/bb3xaghxjf
Massey W A Basic Course In Algebraic Topology (Gtm 127, Springer, 1991)(T)(Isbn 038797430X)(444S).djvu
http://www.box.net/shared/bfgxbs3p1b
Milne S C - New infinite families of exact sums of squares formulas, Jacobi elliptic functions, and Ramanujan's tau function - Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93 (1996) 15004-15008.pdf
http://www.box.net/shared/qumd4hz7py
Miranda R Algebraic Curves And Riemann Surfaces (Ams, 1995)(T)(399S).djvu
http://www.box.net/shared/ktiovzo84b
modular elliptic curves and Fermat's last theorem.pdf
http://www.box.net/shared/i1b2a2vsbb
Mumford - Lectures On Curves On An Algebraic Surface (Princeton 1966).pdf
http://www.box.net/shared/j60z2rifyb
Mumford, Fogarty, Kirwan - Geometric Invariant Theory (3Ed).djvu
http://www.box.net/shared/07dpoxkifj
Naber - topology, geometry and gauge fields (231s).djvu
http://www.box.net/shared/n9sqp7kg8g
Projective Geometry With Clifford Algebra--Hestenes-91.pdf
http://www.box.net/shared/tgbjcim350
Rubin - P-Adic L-Functions And Rational Points On Elliptic Curves With Cm (Inv Math 107, 1992).djvu
http://www.box.net/shared/cs981c6r3g
Rubin - P-Adic L-Functions And Rational Points On Elliptic Curves With Cm (Inv Math 107, 1992).pdf
http://www.box.net/shared/hsr3tgqhqt
Rubin - p-adic L-functions and rational points on elliptic curves with CM (Inv. Math. 107, 1992).djvu
http://www.box.net/shared/3vt8o3j99a
Sato H. Algebraic topology.. an intuitive approach (AMS, 1999)(124s).djvu
http://www.box.net/shared/u7autpz9s0
Schlichenmaier M. An introduction to Riemann surfaces, algebraic curves and moduli spaces (Springer LNP 322, 1989)(KA)(600dpi)(T)(163s)_MAg_.djvu
http://www.box.net/shared/ebbzpcpqo2
Shafarevich Algebraic Geometry I - Algebraic Curves, Algebraic Manifolds & Schemes.pdf
http://www.box.net/shared/dfabghzvyg
Shafarevich.-.Algebraic.geometry.III.[sharethefiles.com].pdf
http://www.box.net/shared/9exi538qhs
SHIFRIN T. Differential geometry. a first course in curves and surfaces (120s).pdf
http://www.box.net/shared/pe88ov8pft
Silverman J. Advanced topics in the arithmetic of elliptic curves (GTM 151, Springer, 1994)(L)(ISBN 0387943250)(268s).djvu
http://www.box.net/shared/862tko7cdo
Silverman J. Arithmetic of elliptic curves (Springer GTM 106, 1986)(L)(T)(208s).djvu
http://www.box.net/s...cef"từ cấm"vpap
Silverman J. Arithmetic of elliptic curves (Springer GTM 106, 1986)(L)(T)(ISBN 0387962034)(208s).djvu
http://www.box.net/shared/1iclcrf4ss
Silverman J. The arithmetic of elliptic curves (GTM 106, Springer, 1986)(L)(T)(ISBN 0387962034)(208s).djvu
http://www.box.net/shared/ks3hlb3evjSilverman J., Tate J. Rational points on elliptic curves (Springer UTM, 1992)(600dpi)(T)(296s)_MT_.djvu
http://www.box.net/shared/7p1sxbyexl
Silverman, J - Weierstrass equations and the minimal discriminant of an elliptic curve (Mathematika 31, 1984).djvuhttp://www.box.net/shared/lebf6s120a
Các bạn có thể tìm thêm các cuốn khác trên http://mathblog.org/...in-mathematics/

bạn ơi! có sách nào nói về phương trình đồng dư không cho mình xin với


Trong chủ đề: Topic yêu cầu tài liệu toán cao cấp

03-11-2013 - 20:55

các bạn có tài liệu về phương trình đồng dư ko cho mình xin với !(ngôn ngữ tiếng anh )