Đến nội dung


phamthaovnn

Đăng ký: 09-11-2013
Offline Đăng nhập: 30-03-2018 - 10:47
-----

Chủ đề của tôi gửi

Video học tiếng Anh

09-11-2013 - 14:01

New Words:

grandmother /ˈɡræm.mʌð.ɚ/ bà nội, bà ngoại

grandfather /ˈɡræn.fɑː.ð.ɚ/ ông nội, ông ngoại

aunt /ænt/ cô, dì

uncle /ˈʌŋ.kl̩/ chú, bác

mother  /ˈmʌð.ɚ/ mẹ

father /ˈfɑː.ð.ɚ/ cha

father-in-law  /ˈfɑː.ðɚ.ɪn.lɑː/ cha vợ 

mother-in-law  /ˈmʌð.ɚ.ɪn.lɑː/ mẹ vợ 

cousin /ˈkʌz.ən/ anh em họ, anh em con chú con bác, anh em con cô cậu

brother-in-law /ˈbrʌð.ɚ.ɪn.lɑː/ anh, em trai vợ

sister sɪs.tɚ/ em gái, chị gái

wife  /waɪf/ vợ

sister-in-law /ˈsɪs.tɚ.ɪn.lɑː/ em, chị vợ; em, chị em chồng;  chị em dâu

niece /niːs/  cháu gái ( con của anh chị em)

nephew /ˈnevf.juː/ cháu trai (con của anh chị em)

son /sʌn/ con trai

daughter /ˈdɑː.t̬ɚ/ con gái

I /aɪ/ tôi, bản thân tôi