Đến nội dung


dung111999

Đăng ký: 08-12-2013
Offline Đăng nhập: 26-12-2017 - 16:40
-----

Chủ đề của tôi gửi

Đại số tuyến tính

24-12-2017 - 17:12

Giả sử ánh xạ tuyến tính $\mu :R^3\rightarrow R^3$ có ma trận trong cơ sở chính tắc $A= \begin{pmatrix} 8 & -1 & -5\\ -2& 3 & 1 \\ 4 & 1& -1 \end{pmatrix}$

a)Tìm số chiều và một cơ sở cho các không gian Ker($\mu$-2id) và ảnh Im($\mu$-2id) trong đó id:$R^3\rightarrow R^3$ là ánh xạ đồng nhất gửi mỗi vecto $v\in R^3$ vào chính nó

b)Tìm một cơ sở của $R^3$ sao cho trong cơ sở này ma trận của $\mu$ có dạng:

$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0\\ 0 & 4 &1 \\ 0 & 0 &1 \end{pmatrix}$

 

Mọi người giúp em bài này với ạ

 


Giả sử ánh xạ tuyến tính $\mu :R^3\rightarrow R^3$ có ma trận trong cơ sở chính tắc $A= \begin{pmatrix} 8 & -1 & -5\\ -2& 3 & 1 \\ 4 & 1& -1 \end{pmatrix}$

a)Tìm số chiều và một cơ sở cho các không gian Ker($\mu$-2id) và ảnh Im($\mu$-2id) trong đó id:$R^3\rightarrow R^3$ là ánh xạ đồng nhất gửi mỗi vecto $v\in R^3$ vào chính nó

b)Tìm một cơ sở của $R^3$ sao cho trong cơ sở này ma trận của $\mu$ có dạng:

$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0\\ 0 & 4 &1 \\ 0 & 0 &1 \end{pmatrix}$

 

Mọi người giúp em bài này với ạ


Tính thể tích lượng nước

08-12-2016 - 22:08

Một khối gạch hình lập phương (không thấm nước) có cạnh bằng 2 được đặt vào trong một chiếc phểu hình nón tròn xoay chứa đầy nước theo cách như sau: Một cạnh của viên gạch nằm trên mặt nước (nằm trên một đường kính của mặt này); các đỉnh còn lại nằm trên mặt nón; tâm của viên gạch nằm trên trục của hình nón. Tính thể tích lượng nước còn lại trong phểu.

 
 
 

 


Tính thể tích tứ diện ABCD

08-12-2016 - 22:05

Cho tứ diện ABCD có AB=3a;AD=6a;AC=9a và $\widehat{BAC}=\widehat{DAC}=\widehat{BAD}=90^{\circ}$.Tính thể tích của tứ diện ABCD


Cho f(x)=$(x^2+x+1)^{2013}=a_{0}+a_{1}x+a_{2...

25-09-2016 - 09:07

Tìm hệ số của $x^2$ trong khai triển trên


Tính thể tích khối chóp

21-09-2016 - 13:28

cho hình chóp S,ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B,mặt bên SAC là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy.Hai mặt phẳng (SAC) và (SBC) lần lượt tạo với góc đáy 1 góc 60 độ và 45 độ,khoảng cách giữa  hai đường thẳng SA và BC bằng a.Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a