Đến nội dung


angleofdarkness

Đăng ký: 14-12-2013
Offline Đăng nhập: 30-04-2017 - 20:37
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Trận 6 - Phương trình nghiệm nguyên, đồng dư, chia hết

15-07-2014 - 18:09

  Bài em vẫn chưa có điểm ạ.


Trong chủ đề: Trận 4 - Bất đẳng thức

15-07-2014 - 18:08

Ang trừ em 2 lỗi nhé : 

1) Sử dụng sai định lý (1đ) 

2) Gõ $Latex$ sai (1đ ) 

 

 

 

Anh ơi latex em có sai đâu? Anh tô màu đỏ 1 đoạn trong công thức dãy latex em viết nên cả đoạn biến đổi đấy không hiển thị được chứ không phải em gõ sai mà -_-


Trong chủ đề: Đề thi tuyển sinh vào 10 Tỉnh Yên Bái - 2014

28-06-2014 - 12:09

Câu 3(3đ):

1) Giải phương trình, hệ phương trình sau 
a) $x-2=0$
b)$\left\{\begin{matrix} 2x+y=3 & \\ x-3y=5 & \end{matrix}\right.$
 

2) Cho phương trình $x^2-(m+2)x-8=0(1)$ (1)

a) Giải phương trình với $m=0$

b) Tìm $m$ để phương trình có 2 nghiệm $x_1, x_2$ thỏa mãn $x_1(1-x_2)+x_2(1-x_1)=8$

 

 

 

1/ a/ x = 2.

 

b/ Dùng $p^2$ thế x bởi y hoặc y bởi x đều đc.

 

Kq: (x; y) = (2; -1)

 

2/ a/ Thay m vào pt (1) trở thành: $x^2-2x-8=0$

 

x = -2; 4.

 

b/ Dùng Vi-et là ra :D

 


Trong chủ đề: Đề thi tuyển sinh vào 10 Tỉnh Yên Bái - 2014

28-06-2014 - 11:54

Câu 1(1,5đ):

1) Không dùng máy tính, hãy so sánh $3\sqrt{5}$ với $5\sqrt{3}$

2) Rút gọn biểu thức  $P=\frac{x\sqrt{x}-3\sqrt{x}+3x-9}{x-9}-\frac{x+3\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$

 

1/ $3\sqrt{5}=\sqrt{45}$ và $5\sqrt{3}=\sqrt{75}$

 

75 > 45 > 0 $\Rightarrow 3\sqrt{5}<5\sqrt{3}$

 

2/ ĐKXĐ: x $\in$ R; x > 0; x khác 9.

 

Biến đổi ta đc:

$$P=\frac{x\sqrt{x}-3\sqrt{x}+3x-9}{x-9}-\frac{x+3\sqrt{x}}{\sqrt{x}}=\dfrac{6}{\sqrt{x}-3}$$

 

Câu 2(1đ): Cho hàm số $y=3x-2$ có đồ thị là đường thẳng $(d)$

1) Tính giá trị của $y$ khi $x=1$
2) Xác định tọa độ giao điểm của $(d)$ với Parabol $(P): y= x^2 $
 

 

1/ x = 1 thì y = 1.

 

2/ Xét pt hoành độ giao điểm của (P) và (d) ta có $x^2=3x-2 \Rightarrow x^2-3x+2=0$ 

 

Giải ra đc x = 1; 2.

 

Từ đó ta có tọa độ giao điểm của (P) và (d) là (1; 1); (2; 4).


Trong chủ đề: Đề thi tuyển sinh vào 10 Tỉnh Yên Bái - 2014

28-06-2014 - 11:43

Sửa lại một vài lỗi latex đi ạ