Đến nội dung


Q3Q3

Đăng ký: 19-12-2013
Offline Đăng nhập: 22-12-2013 - 16:35
-----

Chủ đề của tôi gửi

giúp em bài này

19-12-2013 - 00:36

 

 


tìm giá trị riêng và vecto rieng của phép vi phân

$\frac{d}{dx}\ P3->P3$