Đến nội dung


HG98

Đăng ký: 26-12-2013
Offline Đăng nhập: 24-07-2014 - 11:44
-----

#511496 Max, Min $P=x^2+2y^2-3x^2y^2$

Gửi bởi HG98 trong 07-07-2014 - 17:35

Từ giả thiết ta có 

      $5(x^2+y^2)\geqslant 4x^2+5y^2=(x^2+y^2+1)^2+3x^2y^2+1\geqslant (x^2+y^2+1)^2+1$

$\rightarrow 5t\geqslant (t+1)^2+1\Rightarrow t \in \left [ 1;2 \right ]$

 

 

Cảm ơn nhé ^_^ Nhưng tại sao bạn nghĩ ra chỗ này hay vậy? 
#510878 Max, Min $P=x^2+2y^2-3x^2y^2$

Gửi bởi HG98 trong 05-07-2014 - 08:38

Cho x, y là các số thỏa mãn:

$(x^2+y^2+1)^2-4x^2-5y^2+3x^2y^2+1=0$

 

 

Tìm GTLN, GTNN của biểu thức: $P=x^2+2y^2-3x^2y^2$
#499457 Một số luận văn, tài liệu toán tham khảo

Gửi bởi HG98 trong 16-05-2014 - 20:52

Bạn có quyển CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH HỌC PHẲNG TẬP 1 CỦA V.V PRAXOLOV k? Cho mình nick down vs, thank nha ^^
#499426 Lượng giác trọn bộ: Một số Chuyên đề và Ứng dụng (3 tập) của Võ Anh Khoa, Hoà...

Gửi bởi HG98 trong 16-05-2014 - 19:42

mình có dowload được đâu

 

ở dưới down đk đấy bạn
#499395 cho hcn ABCD có đỉnh C(3;-1). Gọi M là trung điểm của BC, đt DM có pt: y-1=0....

Gửi bởi HG98 trong 16-05-2014 - 17:51

Ban thu cach nay nha:

 

 Gọi M(m, 1) suy ra B(2m-3, 3)

  Gọi A(a, 5a+7) thì $\vec{AB}$=(2m-a-3, -5a-4)

Mà $\vec{AB}$=$\vec{DC}$ nên tìm được  D(a-2m+6, 5m) Do D thuộc vào đt y-1=0 nên 5m=1

 suy ra m=$\frac{1}{5}$, $\Rightarrow$ $B(\frac{-13}{3}, 3)$ và $D(a+\frac{28}{5},1)$

 Mà $\vec{DC}.\vec{BC}=0$ 

Thế là tìm được điểm D =))
#483278 Tài liệu về phương trình,hệ phương trình,bất phương trình

Gửi bởi HG98 trong 15-02-2014 - 19:56

 Ai có quyển Phương trình và hệ phương trình không mẫu mực của Nguyễn Đức Tấn, Pham Ngọc Thảo ko a'? Mình nghe nói quyễn này rất hay đấy, thích lem!^^