Đến nội dung


amy

Đăng ký: 08-01-2014
Offline Đăng nhập: 20-02-2017 - 20:35
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} \frac...

17-04-2016 - 09:25

a)$VT=\frac{1}{x}+\frac{4}{3-x}\leqslant 3<=>3x(3-x)\leqslant 3+3x<=>-3(x-1)^2\leqslant 0$ 

$=>x=1<=>y=2$

 

b)Theo $C-S$: $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}+\frac{9}{z}\geqslant \frac{(1+2+3)^2}{x+y+z}\geqslant \frac{36}{12}=3$

Dấu "=" xảy ra nên $\frac{1}{x}=\frac{2}{y}=\frac{3}{z}$

mà $x+y+z=12=>(x,y,z)=(2,4,6)$

Theo $C-S$ là gì ạ?


Trong chủ đề: Cho $a,b,c$ là các số dương. CM: $(a+b+c)$$(...

12-04-2015 - 10:37

Sử dụng bất đẳng thức bunhiacôpxki bạn

Mình biết cách làm rồi, nhưng không biết trình bày sao cho đúng. 


Trong chủ đề: Cho hình thang vuông $ABCD (\widehat{A}=\widehat...

01-02-2015 - 16:19

1, gọi giao điểm 2 đường chéo là O . dễ dàng cm 

$\bigtriangleup AOB \sim \bigtriangleup COD => \frac{AO}{OC}=\frac{OB}{OD}=\frac{AB}{CD}=\frac{18}{32}= \frac{9}{16}$

=> $\frac{OC}{AC}=\frac{16}{25}=> OC=\frac{16}{25}AC$

 xét tam giác ADC vuông tại D đường cao DO => $CD^{2}=OC.AC<=> 32^{2}=\frac{16}{25}AC^{2}<=> AC=40$

tương tự tính BD => $S ABCD$ 

2, $\widehat{AOB}=\widehat{COD}=180^{\circ}$

Bạn giải thích giúp mình bài 2 được không? Cảm ơn bạn.


Trong chủ đề: $M=\frac{x+2}{x-1} . (\frac{x^3...

14-12-2014 - 16:28

Chứng minh biểu thức: $M=\frac{x+2}{x-1} . (\frac{x^3}{2x+2} + 1) - \frac{8x+7}{2x^3-2}$ luôn có giá trị không bé hơn 2 với mọi giá trị của $x \neq \pm 1$

 


Mọi người trả lời giúp mình bài trên với 


Trong chủ đề: Tìm số nguyên lớn nhất không vượt quá $(7+4\sqrt{3})^...

14-09-2014 - 15:55

Nhưng anh có cách nào mà không bấm máy cũng ra không ạ?