Đến nội dung


ncong7

Đăng ký: 31-01-2014
Offline Đăng nhập: 01-02-2016 - 14:06
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Dùng đạo hàm để so sánh hàm số

21-06-2015 - 18:39

Bạn hiểu đơn giản rằng, nếu $f(t)$ đồng biến trên khoảng nào đó, mà $a \geqslant b$ thì $f(a) \geqslant f(b)$, vì $f'(x_0)=\lim_{x\rightarrow x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

Do đó, ở trường hợp trên, do $f(t)$ đồng biến với $t \geqslant 1$ nên

+) Nếu $x> y^4+1\Rightarrow f(x)>f(y^4+1)$, phương trình vô nghiệm

+) Nếu $x < y^4+1 \Rightarrow f(x)<f(y^4+1)$, phương trình vô nghiệm

Vậy $x=y^4+1$

Vậy khi f(t) nghịch biến thì x có bằng y$^{4}$+1 không?


Trong chủ đề: Tính tích phân $\int \frac{dx}{xln(x)}...

30-04-2015 - 16:44

$\int \frac{dx}{xln(x)}$

 

$\int \frac{ln(x)}{dx}$

a) $\frac{1}{x}=(lnx)' \Rightarrow \int \frac{(lnx)'}{lnx}dx=\int\frac{1}{lnx} d(lnx)=ln(lnx)+C$


Trong chủ đề: Tính công suất của cần cẩu

18-03-2015 - 15:52

Nếu bạn lấy g=10 m/s^2 thì kết quả sẽ ra 25 kW. Nếu lấy g=9,8 m/s^2 thì khác


Trong chủ đề: Tính công suất của cần cẩu

15-03-2015 - 16:57

a)A=F.s=m.g.s=10000.9,8.5=98000.5=490.000(J)=490 kJ

 

P=A/t=A/20=24500(W)=24,5 kW

 

b)P'=300.P.65%=4.777,5 kW

 

Bạn có thể dùng máy tính check lại, vì có công thức rồi


Trong chủ đề: Sách giáo khoa điện tử Vật Lý 10

11-02-2015 - 17:48

hay, mình cũng vừa mới thấy trên thuvienvatly