Đến nội dung


Ta Thi Bich Loan

Đăng ký: 17-02-2014
Offline Đăng nhập: 17-02-2014 - 20:34
-----

Chủ đề của tôi gửi

Help! Toán hình lớp 9

17-02-2014 - 17:53

Cho đường tròn (O; R), điểm A là một điểm cố định trên (O). Kẻ tia Ax tiếp xúc với (O) tại A. Lấy điểm M trên tia Ax (M khác A). Kẻ tiếp tuyến MB (B là tiếp điểm). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MA, K là giao điểm thứ hai của BI với (O). Nối MK

a)      CMR: góc IMK = góc IBM

b)      Gọi H là trực tâm của tam giác MAB. Khi M di chuyển trên Ax thì H chạy trên hình nào?