Đến nội dung


Chris yang

Đăng ký: 26-03-2014
Offline Đăng nhập: Riêng tư
****-

Chủ đề của tôi gửi

Giải hệ $\left\{\begin{matrix} x_5+x_2=mx_1\...

24-03-2018 - 08:41

Giải và biện luận hệ phương trình sau:

$\left\{\begin{matrix} x_5+x_2=mx_1\\ x_1+x_3=mx_2\\ x_2+x_4=mx_3\\ x_3+x_5=mx_4\\ x_4+x_1=mx_5\end{matrix}\right.$


Tìm điều kiện của $m$ để đồ thị hàm số $y=x+\sqrt{mx^2+x+1...

25-08-2017 - 16:07

Tìm điều kiện của $m$ để đồ thị hàm số $y=x+\sqrt{mx^2+x+1}$ có tiệm cận đứng.


$3^x5^{x^2}=375$

20-12-2016 - 23:01

Cho $x\in\mathbb{R}$ thỏa mãn $3^x5^{x^2}=375$. Nếu $-x=\log_ab$ thì $a+b$ có thể nhận giá trị nào sau đây?

A. $20$               B. $25$               C. $15$                           D. $18$


$\sqrt{x}+\sqrt[3]{x+7}=\sqrt[4]{x+80...

24-08-2016 - 13:10

Giải phương trình $\sqrt{x}+\sqrt[3]{x+7}=\sqrt[4]{x+80}$


Tính $F_{\text{đh}}$

14-08-2016 - 18:26

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo ở dưới, chiều dài tự nhiên $l_0=50$ cm, Đưa vật lên vị trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ, vật dao động điều hòa với với chu kỳ $0,5$ s. Lực cực đại mà lò xo tác dụng lên điểm treo là $5$ N. Khi chiều dài của lò xo là $54$ cm thì lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn là bao nhiêu?