Đến nội dung


haanhtuan

Đăng ký: 11-04-2014
Offline Đăng nhập: 18-04-2014 - 20:59
-----

Lời nhắn

Hình ảnh

haanhtuan

help me cho góc a là góc nhọn .cm: sin^6a+cos^6a+3sin^2a cos^2a = 1
11-04-2014 - 10:44