Đến nội dung


Takamina Minami

Đăng ký: 15-05-2014
Offline Đăng nhập: 04-09-2015 - 21:52
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: CMR: $a^{2}\vec{IA}+b^{2}\ve...

17-07-2015 - 21:50

Thêm đề đi bạn $a,b,c$ là gì

đã sửa ở trên, 


Trong chủ đề: $\frac{a}{b}+\frac{b}{c...

27-06-2015 - 21:24

$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\geq \frac{a^{2}+b^{2}+c^{2}}{ab+bc+ac}$ 

Ko hiểu ,vo lí


Trong chủ đề: CHo ( $x + \sqrt{x^{2}+2015}$)($y...

05-08-2014 - 16:16

Gõ $\LaTeX$ cẩn thận xíu  :icon13:

 

$a)$ Nhân lượng liên hiệp phụ nữ sau vào hai vế: $$(x-\sqrt{x^2+2015})(y-\sqrt{y^2+2015})$$

phần chữ đỏ là gì vậy bạn 


Trong chủ đề: $f(a)$ tại $a=\sqrt[3]{16-8\sqrt{5...

29-07-2014 - 16:03

Bài 2: Ta có $x^{3}=2+3.\sqrt[3]{1+\frac{\sqrt{84}}{9}}.\sqrt[3]{1-\frac{\sqrt{84}}{9}}.x=2-x$$\rightarrow x^{3}+x-2=0 \Leftrightarrow (x^{2}+x+2)(x-1)=0$$\rightarrow x=1$ do $x^{2}+x+2=(x+\frac{1}{2})^{2}+2.75> 0$

P/s: Bài 1 hình như sai đề , bài 3 làm tt 

bài 1 sai đề mình đã sửa ở phía trên 


Trong chủ đề: M = $\sqrt{\frac{1}{(a-b)^{2...

25-07-2014 - 21:50

$1)$ Bình phương

$2)$ Áp dụng bài 1

Viết lại $M=\sqrt{1+\frac{1}{2^{2}}+\frac{1}{(-3)^{2}}}$ + $\sqrt{1+\frac{1}{3^{2}}+ \frac{1}{(-4)^{2}}}$ $+ ................ +$ $\sqrt{1+\frac{1}{2014^{2}}+\frac{1}{(-2015)^{2}}}$

$3)$

 

Đề bài bài 3 hay thật :P (Chắc là áp dụng bài 1 thôi)

$4)$ Đúng đề chưa bạn?

bài 4 sai mình đã sửa phía trên