Đến nội dung


huuhieuht

Đăng ký: 05-06-2014
Offline Đăng nhập: 04-03-2018 - 22:20
****-

Chủ đề của tôi gửi

CMR bên trong một hình ngũ giác lồi nguyên luôn chứa ít nhất 1 điểm nguyên

09-04-2017 - 15:49

Xét trên mặt phẳng tọa độ một ngũ giác lồi có các đỉnh là các điểm nguyên.

CMR bên trong nó luôn chứa ít nhất 1 điểm nguyên.

(điểm nguyên là điểm có tọa độ nguyên)


CMR tồn tại vô hạn $n$ sao cho $d(n^2+1)\leq d((n+1)^2+1)$

13-11-2016 - 22:51

CMR tồn  tại vô hạn $n$ sao cho $d(n^2+1)\leq d((n+1)^2+1)$ (với $d(n)$ là số ước dương của n)


CMR tất cả các hệ số tổ hợp $\binom{n}{0};\binom...

19-10-2016 - 22:51

CMR tất cả các hệ số tổ hợp $\binom{n}{0};\binom{n}{1};\binom{n}{2};...;\binom{n}{n}$ là lẻ khi và chỉ khi n có dạng $2^{s}-1$


abc là lập phương của 1 số nguyên

13-10-2016 - 18:45

Cho $a,b,c\in Z$ TM : $\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}=3$ CMR abc là lập phương của 1 số nguyên


Chứng minh rằng $\widehat{QDO}=90^{\circ}$

01-05-2016 - 13:57

Cho tam giác $ABC$ nội tiếp đường tròn $(O)$ có $H$ là trực tâm,đường cao $AD$.Gọi $K$ đối xứng $B$ qua $D.KH$ cắt $AC$ tại $Q$.Chứng minh rằng: $\widehat{QDO}=90^{\circ}$