Đến nội dung


HoangHuyltt

Đăng ký: 02-08-2014
Offline Đăng nhập: 30-01-2015 - 14:00
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: BĐT AM-GM

17-01-2015 - 19:55

Mọi người cho mình hỏi bài này với

cho 3 số a,b,c dương thoả mãn 2a+4b+7c <= 2abc.tìm min P=a+b+c.


Trong chủ đề: giải pt $\sqrt[4]{x+\frac{1}{2}...

02-11-2014 - 21:05

ko có ai làm hết :(