Đến nội dung


saynoaha

Đăng ký: 09-08-2014
Offline Đăng nhập: 03-11-2015 - 16:16
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho dãy số nguyên $\left ( a_{n} \right )$...

30-04-2015 - 09:57

$a_{0}$, $a_{1}$ không cho bạn à