Đến nội dung


Su Si

Đăng ký: 25-10-2014
Offline Đăng nhập: 02-06-2015 - 21:05
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh: $a^{4}+b^{4}\geq a^{3...

08-04-2015 - 13:20

bài này ko có a,b >0 đâu


Trong chủ đề: Tìm min $A=a+b+c$

25-01-2015 - 19:45

Thiếu dấu " = " bạn ơi

cái này chắc tự nghĩ :)


Trong chủ đề: Tìm min $A=a+b+c$

24-01-2015 - 21:41

Ta có (a- 3)(b-3)(c-3) $\geq$ 0

          ( 5-a)(5-b)(5-c) $\geq$ 0

Cộng vế theo vế ta được 

2(ab + bc + ac) - 16(a+b+c) + 98 $\geq$ 0

(a+b+c)2 - 16(a+b+c) + 98 - (a2 + b2 +c2) $\geq$ 0

(a+b+c - 8)2 $\geq$ 16

 a+b+c $\geq$ 12

=> min a+b+c = 12


Trong chủ đề: Giải phương trình nghiệm nguyên:$x^2+x=y^4+y^3+y^2+y$

09-11-2014 - 23:31

em cảm ơn nhé