Đến nội dung


ngocsangnam12

Đăng ký: 28-11-2014
Offline Đăng nhập: 21-12-2017 - 21:26
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Topic về các bài toán lớp 7

15-09-2015 - 18:59

Ơ sao lúc nào vào cũng chính cái lúc hết đề thế nhỉ ??? số nhọ


Trong chủ đề: Topic về các bài toán lớp 7

23-08-2015 - 19:43

Ai thêm đề tiếp đi .... hì tí xóa được thì xóa bài này hộ bài này chắc xem là spam nhỉ ??? nhưng mà tớ không có đề 


Trong chủ đề: Topic về các bài toán lớp 6

22-08-2015 - 23:40

Bài này hay nè:

Tính giá trị của biểu thức: A=$\frac{\left | x-\left | x \right | \right |}{x}$ (x khác 0)

Lúc nãy thấy có 3 cái ||| mà ta @[email protected] <hoang mang lo sợ ~.~ >

Nếu x<0 <=> $\frac{|-x-x|}{x}=\frac{|-2x|}{x}=\frac{2x}{x}=2$

Nếu x>0 <=> $\frac{|x-x|}{x}=\frac{0}{x}=0$

Còn $x=0$ thì không được vì mẫu không thể bằng $0$ ... Hí hí ai không hiểu hỏi lại hén cơ mà bài dễ <dễ đến mức đáng sợ là 3 ||| mới chết >


Trong chủ đề: Topic về các bài toán lớp 6

22-08-2015 - 23:18

Viết lại cái đề cái coi 


Trong chủ đề: Topic về các bài toán lớp 6

22-08-2015 - 23:08

Trình bày như thế người ta cho 2 điểm liệu bà có đc 0.5 điểm ko?

Để t làm cho coi:

Vì $\left | x+\frac{1}2{} \right |$+$\left | x+\frac{1}{3} \right |$+$\left | x+\frac{1}{6} \right |$=4x $\geq$ 0$\Rightarrow$ 4x$\geq$ 0$\Leftrightarrow$ x $\geq$0(1)

Với điều kiện (1),ta có:

x+ $\frac{1}{2}$+x+$\frac{1}{3}$+x+$\frac{1}{6}$=4x

$\Leftrightarrow$ 3x+1=4x

$\Leftrightarrow$ x=1 ( Thỏa mãn điều kiện 1)

hoặc x+ $\frac{1}{2}$+x+$\frac{1}{3}$+x+$\frac{1}{6}$=-4x

$\Leftrightarrow$ 3x+1=-4x

$\Leftrightarrow$ x=$\frac{-1}{7}$(Không thỏa mãn điều kiện 1)

Vậy x=1

Tui chỉ nêu hướng làm thôi mà ? Chứ viết nhiều mỏi tay . hehe bài này tụi tui được bồi dưỡng qua rồi ...