Đến nội dung


ngocsangnam12

Đăng ký: 28-11-2014
Offline Đăng nhập: 21-12-2017 - 21:26
***--

#584110 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam12 trong 22-08-2015 - 21:43

$\frac{x+34-x-3}{(x+3)(x+34)}=\frac{31}{(x+3)(x+34))}$

Bài mới nhé:

Bài 1:Tìm x biết:

a)$\frac{7}{(x+3)(x+10)}$+$\frac{11}{(x+10)(x+21)}$+$\frac{13}{(x+21)(x+34)}$=$\frac{x}{(x+3)(x+34)}$

b)$\frac{3}{(x-4)(x-7)}$+$\frac{6}{(x-7)(x-13)}$+$\frac{15}{(x-13)(x-28)}$-$\frac{1}{x-28}$=$\frac{-5}{2}$

 

Bài 1:

a) $\frac{7}{(x+3)(x+10)}$+$\frac{11}{(x+10)(x+21)}$+$\frac{13}{(x+21)(x+34)}$=$\frac{x}{(x+3)(x+34)}$

<Vì hiệu 2 số ở dưới mẫu bằng tử>

=> $\frac{7}{(x+3)(x+10)}$+$\frac{11}{(x+10)(x+21)}$+$\frac{13}{(x+21)(x+34)}$

=$\frac{1}{x+3}-\frac{1}{x+10}+\frac{1}{x+10}-\frac{1}{x+21}+\frac{1}{x+21}-\frac{1}{x+34}$

<=> $\frac{1}{x+3}-\frac{1}{x+34}$ = $\frac{x}{(x+3)(x+34)}$

<=> $\frac{x+34-x-3}{(x+3)(x+34)}=\frac{31}{(x+3)(x+34)}$

Vậy $x=31$

b) câu này tương tự câu a nhưng vì phía sau có $\frac{1}{x-28}$ nên là $\frac{-5}{2}$=$\frac{1}{x-4}$$-2. \frac{1}{x-28}$
#572695 Tìm $x,y,z$ thoả mãn $\frac{x}{1}=...

Gửi bởi ngocsangnam12 trong 15-07-2015 - 12:46

Ơ sao lại vậy ??? mẫu trừ mẫu là lấy tử trừ tử hả ??? Ví dụ $\frac{16}{4}=\frac{8}{2}$ với 16-8=8 vậy thành $\frac{16-8}{4-2}=\frac{8}{2}$ hả ? 
#572456 Tìm $x,y,z$ thoả mãn $\frac{x}{1}=...

Gửi bởi ngocsangnam12 trong 14-07-2015 - 17:57

Tìm $x,y,z$ thoả mãn $\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ và $4x-3y+2z=36$