Đến nội dung


ngocsangnam12

Đăng ký: 28-11-2014
Offline Đăng nhập: 21-12-2017 - 21:26
***--

Chủ đề của tôi gửi

Tìm $x,y,z$ thoả mãn $\frac{x}{1}=\frac...

14-07-2015 - 17:57

Tìm $x,y,z$ thoả mãn $\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ và $4x-3y+2z=36$