Đến nội dung


buivantuanpro123

Đăng ký: 07-12-2014
Offline Đăng nhập: 05-11-2017 - 07:31
**---

Chủ đề của tôi gửi

định lí mantel và Turan

01-07-2015 - 22:09

Chứng minh các định lí sau: 1, Định lí mantel: Nếu đồ thị với 2n đỉnh có $n^{2}+1$ cạnh thì G chứa tam giác

2, Định lí Turan: Nếu đồ thị G=(V, E) trên n đỉnh không chứa (k+1)-clique, k$\geqslant$2, thì $\left | E \right |\leq (1-\frac{1}{k})\frac{n^{2}}{2}$


C,E,F,M thuộc cùng một đường tròn

20-03-2015 - 16:57

Bài 1:cho tứ giác ABCD nội tiếp (O).Trung trực AD cắt (O) tại M,N với N thuộc cung AD không chứa B,C, AC giao với BD tại E.Trên đường thẳng qua E song song với BN lấy F sao cho $\widehat{EBF}=\widehat{ECF}$.Chứng minh C,E,F,M thuộc cùng một đường tròn


số Stirling

12-03-2015 - 16:21

ai có tài liệu số stirling post lên cho mình tham khảo với


Tứ giác

24-02-2015 - 22:49

Bài 1:cho tứ giác ABCD nội tiếp (O).Trung trực AD cắt (O) tại M,N với N thuộc cung AD không chứa B,C,AC giao với BD tại E.Trên đường thẳng qua E song song BN lấy F sao cho $\widehat{EBF}=\widehat{ECF}$.Chứng minh C,E,F,M cùng thuộc một đường tròn                                                             Bài 2:cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD giao nhau tại E.M,N thuộc AB sao cho AM=AN=NB.P,Q thuộc CD sao cho DP=PQ=QC.MQ giao AC tại K.NP giao BD tại L.MQ giao NP tại I.Cm EI đi qua trung điểm KL.                                                                                                                             Bài 3:cho tứ giác ABCD .Gọi E là giao của AB và CD .F là giao của AD và BC ;P là giao của AC và BD.Lất trên AC và BD các điểm K,L sao cho KL đi qua P.Gọi M là giao của BD và CK.N là giao của BD và AL.Chứng minh các giao điểm của AL với CK ,AM với CN đều thuộc EF        


chuyên đề bất đẳng thức

16-02-2015 - 10:34

tặng mọi người file này ,mong được sự ủng hộ của các bạnFile gửi kèm  chuyen_de_bdt_luong_giac_4307 (1).pdf   1.31MB   253 Số lần tải